El Consell de Gremis actualitza l'estudi de l'Agenda 21 i el comerç a Barcelona

Butlletí: 
El Consell de Gremis de Comerç, Consum i Turisme de Barcelona ha coordinat la realització de més de 500 enquestes sobre bones pràctiques ambientals en una mostra significativa dels comerços dels diferents sectors i districtes de Barcelona.L’enquesta està estructurada en funció dels 10 objectius del Compromís ciutadà per la sostenibilitat i proporcionarà les dades necessàries per actualitzar el primer estudi d’aquestes característiques, realitzat l’any 2005. Aquest projecte és fruit d’un conveni de col·laboració entre el Consell de Gremis i l’Ajuntament de Barcelona i és un primer pas per proposar la implementació de plans d’acció específics als diferents gremis de comerç, que responguin als resultats de l’estudi.El Consell de Gremis de Comerç, Consum i Turisme de Barcelona ha coordinat la realització de més de 500 enquestes sobre bones pràctiques ambientals en una mostra significativa dels comerços dels diferents sectors i districtes de Barcelona.L’enquesta està estructurada en funció dels 10 objectius del Compromís ciutadà per la sostenibilitat i proporcionarà les dades necessàries per actualitzar el primer estudi d’aquestes característiques, realitzat l’any 2005. Aquest projecte és fruit d’un conveni de col·laboració entre el Consell de Gremis i l’Ajuntament de Barcelona i és un primer pas per proposar la implementació de plans d’acció específics als diferents gremis de comerç, que responguin als resultats de l’estudi.