... el Manifest la crisi de les infraestructures a Catalunya

Butlletí: 
signat per 400 entitats ambientals, a més de catedràtics, significats acadèmics i professionals. El manifest té per objectiu demanar al nou Govern de Catalunya un gir en la planificació de les infraestructures viàries d’acord amb els nous reptes que Catalunya haurà d’afrontar els propers anys: la crisi econòmica, la crisi energètica i la crisi ambiental. El manifest planteja apostar per un model de mobilitat més eficient econòmica, energètica i ambientalment, que contempli la participació ciutadana en la presa de decisions.Més informació o consultar el manifest.signat per 400 entitats ambientals, a més de catedràtics, significats acadèmics i professionals. El manifest té per objectiu demanar al nou Govern de Catalunya un gir en la planificació de les infraestructures viàries d’acord amb els nous reptes que Catalunya haurà d’afrontar els propers anys: la crisi econòmica, la crisi energètica i la crisi ambiental. El manifest planteja apostar per un model de mobilitat més eficient econòmica, energètica i ambientalment, que contempli la participació ciutadana en la presa de decisions.Més informació o consultar el manifest.