Impuls a l'Agenda 21 al districte d'Horta-Guinardó

Butlletí: 
El passat 4 de novembre es va celebrar un Plenari de l'Agenda 21 del Districte d'Horta-Guinardó, en el qual es van presentar les accions que estan fent les entitats locals en l’àmbit del medi ambient, així com els recursos de què poden disposar. Fruit de l’estudi previ realitzat al llarg de l’any, també es van exposar les necessitats expressades per les entitats i les propostes de millora en benefici de la qualitat ambiental i de vida al territori. En aquesta etapa es vol fer més visible el treball de les entitats en el marc del Compromís ciutadà per a la sostenibilitat i crear un espai de participació més estable entre les entitats, agents socials i econòmics i el Districte. En aquest sentit, es va presentar el projecte de la xarxa social 7verd, un producte online adreçat a  les entitats d’Horta-Guinardó  i a d’altres organitzacions especialitzades en temes ambientals. Es preveu que es posi en funcionament durant del primer trimestre del 2011.El passat 4 de novembre es va celebrar un Plenari de l'Agenda 21 del Districte d'Horta-Guinardó, en el qual es van presentar les accions que estan fent les entitats locals en l’àmbit del medi ambient, així com els recursos de què poden disposar. Fruit de l’estudi previ realitzat al llarg de l’any, també es van exposar les necessitats expressades per les entitats i les propostes de millora en benefici de la qualitat ambiental i de vida al territori. En aquesta etapa es vol fer més visible el treball de les entitats en el marc del Compromís ciutadà per a la sostenibilitat i crear un espai de participació més estable entre les entitats, agents socials i econòmics i el Districte. En aquest sentit, es va presentar el projecte de la xarxa social 7verd, un producte online adreçat a  les entitats d’Horta-Guinardó  i a d’altres organitzacions especialitzades en temes ambientals. Es preveu que es posi en funcionament durant del primer trimestre del 2011.