L'Informe de l'Estat del Món, a disposició dels signants del Compromís ciutadà

Butlletí: 
Les organitzacions signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat podran sol·licitar per correu electrònic adreçat a la secretaria de l'Agenda 21 agenda21@bcn.cat, indicant les dades de l'entitat i el títol:L'Estat del Món 2010: La transformació de les cultures. El pas del consumisme a la sostenibilitat. Informe del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a una societat sostenible, editat en català pel Centre Unesco de Catalunya.Les organitzacions signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat podran sol·licitar per correu electrònic adreçat a la secretaria de l'Agenda 21 agenda21@bcn.cat, indicant les dades de l'entitat i el títol:L'Estat del Món 2010: La transformació de les cultures. El pas del consumisme a la sostenibilitat. Informe del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a una societat sostenible, editat en català pel Centre Unesco de Catalunya.