Nous signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat

Butlletí: 

Know How
Casa Convalescència UAB
Sicar.cat

La llista completa de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21: www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm

Know How
Casa Convalescència UAB
Sicar.cat

La llista completa de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21: www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm