Noves organitzacions que han presentat el seu pla d'acció

Butlletí: 

Fundació Privada Boscana
O2 Spain
Fundació Intervida
Cooperativa Ideas

Els plans d’acció presentats pels signants es poden consultar al web de l’Agenda 21: http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm

Fundació Privada Boscana
O2 Spain
Fundació Intervida
Cooperativa Ideas

Els plans d’acció presentats pels signants es poden consultar al web de l’Agenda 21: http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm