A BARCELONA, EL BUS SENSE EMBOLICS

Butlletí: 

La xarxa d'autobusos de TMB ha iniciat una transformació cap un model ortogonal, en el qual les línies tenen sentits vertical (V), horitzontal (H) i diagonal (D), que es troben en punts d'intercanvi.

El passat 1 d'octubre es va començar a implantar la primera fase de les 28 línies previstes per a la nova xarxa. En concret s'han estrenat 5 línies (88,8 quilòmetres) que substitueixen a 7 de les anteriors.

Segons TMB, el disseny de la nova xarxa d’autobusos obeeix a uns criteris basats en els d’una ciutat intel·ligent i els beneficis que se'n deriven són:

- Traçats el màxim de rectilinis possibles.

- Noves infraestructures per afavorir la velocitat i la regularitat.
- Sistemes avançats d’informació per als usuaris.
- Un sol transbordament per trajecte en el 95% dels trajectes.
Més informació sobre la nova xarxa d'autobusos.

La xarxa d'autobusos de TMB ha iniciat una transformació cap un model ortogonal, en el qual les línies tenen sentits vertical (V), horitzontal (H) i diagonal (D), que es troben en punts d'intercanvi.

El passat 1 d'octubre es va començar a implantar la primera fase de les 28 línies previstes per a la nova xarxa. En concret s'han estrenat 5 línies (88,8 quilòmetres) que substitueixen a 7 de les anteriors.

Segons TMB, el disseny de la nova xarxa d’autobusos obeeix a uns criteris basats en els d’una ciutat intel·ligent i els beneficis que se'n deriven són:

- Traçats el màxim de rectilinis possibles.

- Noves infraestructures per afavorir la velocitat i la regularitat.
- Sistemes avançats d’informació per als usuaris.
- Un sol transbordament per trajecte en el 95% dels trajectes.
Més informació sobre la nova xarxa d'autobusos.