ENSENYA EL COR, FES BALANÇ SOCIAL

Butlletí: 

La nova campanya de la Xarxa d’Economia Solidària s'anomena "Ensenya el cor, fes balanç social" i vol promoure que les organitzacions d’aquest sector confeccionin anualment el seu balanç social complementari al balanç comptable.
Per balanç social s'entén un document on es descriu i mesura les aportacions a la societat fetes per una organització al llarg d’un exercici. El balanç social s'avalua amb una bateria d'indicadors d'aquest àmbits: democràcia, igualtat, compromís ambiental, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional.

L'objectiu global seria publicar el Balanç Social Agregat de totes les empreses i entitats del sector, a més d’esdevenir un punt d’intercanvi d’experiències.

La nova campanya de la Xarxa d’Economia Solidària s'anomena "Ensenya el cor, fes balanç social" i vol promoure que les organitzacions d’aquest sector confeccionin anualment el seu balanç social complementari al balanç comptable.
Per balanç social s'entén un document on es descriu i mesura les aportacions a la societat fetes per una organització al llarg d’un exercici. El balanç social s'avalua amb una bateria d'indicadors d'aquest àmbits: democràcia, igualtat, compromís ambiental, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional.

L'objectiu global seria publicar el Balanç Social Agregat de totes les empreses i entitats del sector, a més d’esdevenir un punt d’intercanvi d’experiències.