ESMORZARS SENSE RESIDUS

Butlletí: 

69 centres de l’Agenda 21 Escolar s’han proposat reduir els residus dels esmorzars i alhora fomentar una alimentació més saludable. Durant aquest curs elaboraran un Pla de Prevenció d’Embolcalls.

Amb el suport de la Direcció de Neteja i Gestió de Residus de l’Ajuntament de Barcelona, l’Agenda 21 Escolar conjuntament amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental, s'inicia un projecte per a fomentar la reducció dels envasos als centres escolars de la ciutat, la introducció d’embalatges reutilitzables, i per fomentar la conscienciació dels alumnes envers la prevenció de residus. Al mateix temps, també és una bona ocasió per treballar aspectes de salut i alimentació.
El projecte E + S (Embolcalls + Sostenibles) encoratja els centres a crear el seu Pla de Prevenció d’Embolcalls, i aquest es concreta en fer una diagnosi prèvia, introduir embolcalls reutilitzables i fer una avaluació final.
Durant la diagnosi prèvia els centres han de determinar quins i quants residus produeixen en l’esmorzar. Posteriorment els centres introdueixen l’embolcall que, en aquest cas, se’ls facilita gratuïtament en el marc d’aquest projecte, i que cada centre i cada etapa educativa tria el que millor s’adapta al què necessita, una bossa de roba plastificada per dintre o un enrotllable.
Finalment s’avalua quin impacte ha tingut la introducció dels embolcalls pel que fa a la reducció de residus generats als esmorzars per tal de poder plantejar accions de continuació i millora en aquest sentit o en d’altres (berenars, picnics, festes...).
En tot el procés, el projecte facilita les eines per a fer la diagnosi i poder recollir les dades conjuntament, l’embolcall reutilitzable que implica nous hàbits a adquirir, la proposta d’actuacions per introduir el producte i un seguit de recursos que permetin seguir un procés d’aprenentatge implícit.

Consulteu el web  i vídeo del projecte E+S.

69 centres de l’Agenda 21 Escolar s’han proposat reduir els residus dels esmorzars i alhora fomentar una alimentació més saludable. Durant aquest curs elaboraran un Pla de Prevenció d’Embolcalls.

Amb el suport de la Direcció de Neteja i Gestió de Residus de l’Ajuntament de Barcelona, l’Agenda 21 Escolar conjuntament amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental, s'inicia un projecte per a fomentar la reducció dels envasos als centres escolars de la ciutat, la introducció d’embalatges reutilitzables, i per fomentar la conscienciació dels alumnes envers la prevenció de residus. Al mateix temps, també és una bona ocasió per treballar aspectes de salut i alimentació.
El projecte E + S (Embolcalls + Sostenibles) encoratja els centres a crear el seu Pla de Prevenció d’Embolcalls, i aquest es concreta en fer una diagnosi prèvia, introduir embolcalls reutilitzables i fer una avaluació final.
Durant la diagnosi prèvia els centres han de determinar quins i quants residus produeixen en l’esmorzar. Posteriorment els centres introdueixen l’embolcall que, en aquest cas, se’ls facilita gratuïtament en el marc d’aquest projecte, i que cada centre i cada etapa educativa tria el que millor s’adapta al què necessita, una bossa de roba plastificada per dintre o un enrotllable.
Finalment s’avalua quin impacte ha tingut la introducció dels embolcalls pel que fa a la reducció de residus generats als esmorzars per tal de poder plantejar accions de continuació i millora en aquest sentit o en d’altres (berenars, picnics, festes...).
En tot el procés, el projecte facilita les eines per a fer la diagnosi i poder recollir les dades conjuntament, l’embolcall reutilitzable que implica nous hàbits a adquirir, la proposta d’actuacions per introduir el producte i un seguit de recursos que permetin seguir un procés d’aprenentatge implícit.

Consulteu el web  i vídeo del projecte E+S.