NOUS PLANS

Butlletí: 

Renovació Pla Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona.

-    - Web del Pla: www.ub.edu/ossma/pds.php

-     - Blog del Pla: plasostenibilitat.ub.edu

Renovació Pla Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona.

-    - Web del Pla: www.ub.edu/ossma/pds.php

-     - Blog del Pla: plasostenibilitat.ub.edu