NOUS SIGNANTS

Butlletí: 

Quatre organitzacions de diversos àmbits han passat a formar part de la xarxa de signants de l’Agenda 21.

- ACT-Habitat
- Petits jardiners
- Nihao Films
- Green Electric Moto

Quatre organitzacions de diversos àmbits han passat a formar part de la xarxa de signants de l’Agenda 21.

- ACT-Habitat
- Petits jardiners
- Nihao Films
- Green Electric Moto