S'APROVEN LES BASES DEL PLA BUITS

Butlletí: 

El passat 2 d'octubre va finalitzar el període d'exposició pública de les bases que han de regir el concurs per a optar a la gestió dels emplaçaments que formen part del Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social).

S'han recollit diverses al·legacions formulades al contingut de les bases i el 29 d’octubre està prevista la seva aprovació definitiva. Un cop publicades les bases al BOPB, la convocatòria del concurs serà efectiva al dia següent, dimarts 30 d'octubre.

Consulteu els emplaçaments previstos a cada districte.

El passat 2 d'octubre va finalitzar el període d'exposició pública de les bases que han de regir el concurs per a optar a la gestió dels emplaçaments que formen part del Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social).

S'han recollit diverses al·legacions formulades al contingut de les bases i el 29 d’octubre està prevista la seva aprovació definitiva. Un cop publicades les bases al BOPB, la convocatòria del concurs serà efectiva al dia següent, dimarts 30 d'octubre.

Consulteu els emplaçaments previstos a cada districte.