TEATRE SOCIAL I MEDI AMBIENT

Butlletí: 

La Fundació Àmbit Prevenció, en col·laboració amb el Forn de Teatre Pa’tothom ofereix activitats teatrals per sensibilitzar al públic sobre el consum responsable, la reutilització i el reciclatge i, en definitiva, fomentar la cultura de la sostenibilitat.
A través del teatre social es tracta el tema del respecte al medi ambient. A partir de la posada en escena d'actituds que sovint s'adopten en el dia a dia, s'obre un debat que dóna lloc a la reflexió. Quin és el nostre paper i quina importància té la responsabilització de cada un de nosaltres en tot plegat? Es busca treballar valors com la responsabilitat, l'esperit crític i la participació ciutadana.
Aquestes accions teatrals consten d’una representació d’aproximadament 30 minuts i d’un fòrum posterior amb el públic, que participa en clau teatral analitzant les qüestions que planteja l’obra. Són espectacles gratuïts.
Actualment s'ofereixen dos espectacles:
- Espectacle 1 “El Sillón”
Sobre el consumisme i la felicitat fictícia del materialisme. De quina manera repercuteix aquest estil de vida al medi ambient?
- Espectacle 2 “Espectacle musical”
A través de la música amb instruments reciclats es reflexiona sobre la reutilització i la reducció del consum d'envasos. Com podem fer-ho per gastar i contaminar menys? On ha quedat la creativitat i la imaginació?
Les obres de tearte es poden representar a escoles, centres cívics, jornades, festes, etc.

La Fundació Àmbit Prevenció, en col·laboració amb el Forn de Teatre Pa’tothom ofereix activitats teatrals per sensibilitzar al públic sobre el consum responsable, la reutilització i el reciclatge i, en definitiva, fomentar la cultura de la sostenibilitat.
A través del teatre social es tracta el tema del respecte al medi ambient. A partir de la posada en escena d'actituds que sovint s'adopten en el dia a dia, s'obre un debat que dóna lloc a la reflexió. Quin és el nostre paper i quina importància té la responsabilització de cada un de nosaltres en tot plegat? Es busca treballar valors com la responsabilitat, l'esperit crític i la participació ciutadana.
Aquestes accions teatrals consten d’una representació d’aproximadament 30 minuts i d’un fòrum posterior amb el públic, que participa en clau teatral analitzant les qüestions que planteja l’obra. Són espectacles gratuïts.
Actualment s'ofereixen dos espectacles:
- Espectacle 1 “El Sillón”
Sobre el consumisme i la felicitat fictícia del materialisme. De quina manera repercuteix aquest estil de vida al medi ambient?
- Espectacle 2 “Espectacle musical”
A través de la música amb instruments reciclats es reflexiona sobre la reutilització i la reducció del consum d'envasos. Com podem fer-ho per gastar i contaminar menys? On ha quedat la creativitat i la imaginació?
Les obres de tearte es poden representar a escoles, centres cívics, jornades, festes, etc.