EINES VIRTUALS QUE ENS AJUDEN

Butlletí: 
Us presentem dues eines virtuals que poden resultar-vos útils en les vostres activitats. 
 
Cercador d'arbrat viari
 
La Diputació de Barcelona ha creat una eina per facilitar la selecció d’espècies a plantar en el verd públic urbà. Es tracta d'un formulari que permet realitzar una selecció ràpida entre les 248 espècies d'arbres disponibles.
L’objectiu del cercador és facilitar la tasca de trobar les espècies vegetals més idònies per a cada cas tenint en compte els quatre àmbits principals que configuren l’arbrat viari: les condicions del medi, la forma de l’arbre, la seva funció i la seva gestió.

Aquesta eina va adreçada a tècnics municipals, però si us dediqueu a l'educació ambiental o bé a realitzar estudis com a consultors/es, també us pot ajudar. 

Recordeu que l'objectiu 1 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 és "Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat".
 
Consulteu l'eina a http://verd-urba.diba.cat/
 
Carbonpedia
La Carbonpedia és una base de dades oberta sobre petjada de carboni tant per a entitats, productes i com per a esdeveniments. L'objectiu del projecte és afavorir la recopilació, comunicació i difusió de la petjada de carboni com a mesura per millorar la transparència de les entitats (públiques i privades) quant a la seva política climàtica.

A l'objectiu 10 del nou Compromís, "Resiliència i responsabilitat planetària:de la resposta puntual a l’acció global", trobareu recollida aquesta temàtica.

Més informació a www.ecodes.org/carbonpedia


Us presentem dues eines virtuals que poden resultar-vos útils en les vostres activitats. 
 
Cercador d'arbrat viari
 
La Diputació de Barcelona ha creat una eina per facilitar la selecció d’espècies a plantar en el verd públic urbà. Es tracta d'un formulari que permet realitzar una selecció ràpida entre les 248 espècies d'arbres disponibles.
L’objectiu del cercador és facilitar la tasca de trobar les espècies vegetals més idònies per a cada cas tenint en compte els quatre àmbits principals que configuren l’arbrat viari: les condicions del medi, la forma de l’arbre, la seva funció i la seva gestió.

Aquesta eina va adreçada a tècnics municipals, però si us dediqueu a l'educació ambiental o bé a realitzar estudis com a consultors/es, també us pot ajudar. 

Recordeu que l'objectiu 1 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 és "Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat".
 
Consulteu l'eina a http://verd-urba.diba.cat/
 
Carbonpedia
La Carbonpedia és una base de dades oberta sobre petjada de carboni tant per a entitats, productes i com per a esdeveniments. L'objectiu del projecte és afavorir la recopilació, comunicació i difusió de la petjada de carboni com a mesura per millorar la transparència de les entitats (públiques i privades) quant a la seva política climàtica.

A l'objectiu 10 del nou Compromís, "Resiliència i responsabilitat planetària:de la resposta puntual a l’acció global", trobareu recollida aquesta temàtica.

Més informació a www.ecodes.org/carbonpedia