HO TROBAREU A L'SDEA

Butlletí: 

Aquest mes destaquem la guia “Fem camí” de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya i altres publicacions sobre voluntariat.

Info136 06 sdea internFem camí: guia de criteris de qualitat per a projectes de voluntariat ambiental. Gloria Arribas i Muñoz. et al. Barcelona: XVAC. 2013.


Guia elaborada per un equip de treball de la XVAC (Xarxa de Voluntariat Ambiental a Catalunya) amb l'objectiu d'esdevenir una eina útil, pràctica i aplicable que permeti avaluar amb certa objectivitat i rigor un projecte de voluntariat ambiental, tant si aquest es troba en el moment de començar i plantejar-lo des de zero com si es pretén revisar un projecte ja existent a fi i efecte d'avaluar-ne la qualitat i poder-lo millorar.


Voluntariado ambiental: claves para la acción proambiental comunitària. Ricardo de Castro. Barcelona: Di7, 2000.


L'autor ens presenta en primer terme una anàlisi del marc conceptual del voluntariat i una revisió del moviment de voluntariat ambiental, tant d'Espanya com en d'altres països. Proporciona pautes per a la constitució de grups de voluntariat ambiental, orientacions per a dissenyar i gestionar projectes de voluntariat així com una anàlisi dels diversos àmbits del voluntariat ambiental. Inclou un directori de recursos documentals.

Us recomanem també la lectura del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat (PNAV), en què trobareu les 98 mesures que el govern i les entitats representatives del sector que formen part de la Comissió Rectora del PNAV doten per promoure i fer créixer el món de l'associacionisme i el voluntariat català durant el propers 4 anys.