02 - Consell

Butlletí: 

ES CONSTITUEIX EL consell ciutadà per la sostenibilitatEl proper 25 de març es reunirà per primera vegada el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona, com a fruit del procés de refundació del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat realitzat al llarg del 2014.

El Consell està format majoritàriament per representants de les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que representen els diferents sectors. Són actualment trenta-sis persones en representació dels sectors associatiu i cívic, empresarial, centres educatius, universitats, col·legis professionals, sindicats i administracions. Tots ells es van presentar com a candidats a formar part del Consell el passat mes de novembre. En el cas dels sectors associatiu i cívic i del sector empresarial, en què hi havia més candidats que places, es va seguir un procés electiu en què cada organització signant del Compromís d'aquests sectors va poder exercir el seu dret a vot.

Info154 2 intern conselTambé formen part del Consell un representant de cada grup polític municipal i un de cada districte, i està previst que a la reunió plenària del proper dimecres 25 de març s'hi incorporin fins a deu persones representants de les entitats més significatives de la ciutat, també signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, proposades pel president i nomenades pel Plenari.

La llista d'integrants del Consell es pot consultar a la web d'Hàbitat Urbà.

A la reunió també està previst nomenar la Vicepresidència d'entre els membres de les organitzacions de caràcter associatiu presents al Consell que han expressat el seu interès en aquest sentit. El vicepresident o vicepresidenta, a més d'assistir la Presidència en les seves funcions, serà qui representarà el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat al Consell de Ciutat, el màxim òrgan de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

El gruix de la reunió plenària està previst dedicar-lo a la deliberació i al recull d'aportacions sobre l'objecte del Consell i el caràcter de la futura Comissió Permanent, que serà un òrgan de caràcter executiu format per un grup més reduït de membres del Consell. Com a base per al treball s'utilitzaran els resultats de la jornada Fem Xarxing, Fem Consell adreçada a membres de Barcelona + Sostenible. En aquesta jornada, realitzada el passat mes de novembre, es van recollir aportacions dels diferents sectors sobre expectatives en relació al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i àmbits de treball prioritaris. Podeu consultar l'informe de la jornada Fem Xarxing al web.