PROPOSTES FORMATIVES PER COMENÇAR L'ANY

Butlletí: 

Torre Jussana estrena catàleg de formació per al 2016. Legalitat, economia i fiscalitat, participació, estratègia i comunicació són les temàtiques dels diferents cursos que s'ofereixen.


El Centre de serveis a les associacions, Torre Jussana, comença l'any amb 17 propostes formatives gratuïtes i especialitzades, pensades per ajudar a millorrar el funcionament de les associacions. Consulteu la nova oferta formativa d'hivern, que es durà a terme entre els mesos de gener i març de 2016.
La formació de Torre Jussana és gratuïta i va dirigida a les juntes directives, persones associades i equips tècnics. Els cursos, tallers i xerrades proposats permeten realitzar itineraris temàtics sobre quatre àmbits com són la posada en marxa i l'avaluació dels projectes, la gestió jurídica, fiscal i econòmica i la participació i la comunicació.
Les novetats que s'ofereixen en aquest nou trimestre formatiu són les següents:


Altres formacions que es reediten són:

- Taller “Quines són les claus per tal que una associació funcioni correctament?”. Pretén fer una diagnosi personalitzada del funcionament de cadascuna de les entitats participants, extreure'n propostes de millora en cada cas i recomanar itineraris formatius segons les necessitats detectades.

- Curs “Com avaluar l'impacte dels projectes de l'associació”, pensat per donar a conèixer com mesurar la incidència real que tenen els projectes associatius.

- Taller “Com redactar els estatuts de l'associació?” destinat a projectes associatius en procés de constitució. La formació està concebuda per exposar la regulació de l'associació en relació amb la legislació actual, aclarir quins són els drets i deures de les persones associades i com articular el funcionament general de l'associació en els seus estatuts.

- Cursos: Com elaborar el pla de participació de l'associació?", "La llei de protecció de dades: tot el què cal saber i requisits a complir", “Comptabilitat per associacions I", "Comptabilitat per associacions II” i “Les obligacions fiscals de les associacions”, entre d'altres.
També s'ofereixen formacions a mida per a federacions, coordinadores i taules sectorials que vulguin realitzar formacions concretes per a les seves entitats. Per sol·licitar-ho contacteu amb el Servei de Formació del centre al telèfon 932 564 118 o bé per correu electrònic a tjformacio@bcn.cat.

PROPOSTES FORMATIVES PER COMENÇAR L'ANY