Tot sobre les sessions d'arbrat, residu zero i superilles

Butlletí: 

Us presentem una breu crònica de les tres sessions d'estratègies de l’Àrea d’Ecologia Urbana celebrades al juny i juliol en les quals van participar diversos membres de la xarxa B+S.

Els passats 30 de juny, 7 de juliol i 14 juliol es va celebrar les tres sessions participatives del “Cicle de noves estratègies de l’Àrea d’Ecologia Urbana” que estan en fase de desenvolupament. Les tres trobades han treballat el programa Superilles, el Pla Director de l’Arbrat i l’Estratègia Residu Zero del Departament d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes han comptat amb l'assistència de diversos membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, que han pogut enriquir i fer aportacions a les estratègies. A continuació us presentem una breu crònica de cada sessió i la documentació que s’hi va presentar.


Estratègia Residu Zero 

El passat dijous, 14 de juliol va tenir lloc la sessió de participació "Estratègia Residu Zero" en la qual van assistir 45 persones de diferents entitats ciutadanes, escoles, empreses del sector de residus i institucions. A l'inici de la sessió, Carlos Vázquez (director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de Barcelona) va presentar una breu diagnosi de la gestió dels residus municipals a Barcelona, i posteriorment Víctor Mitjans (coordinador del procés de debat sobre la recollida selectiva de residus) va presentar la gestió dels residus municipals a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Posteriorment, Vázquez va presentar els reptes estratègics de la gestió de residus municipals a Barcelona com a punt de partida per a la segona part de la jornada. Repartits en 4 grups, es va reflexionar i debatre sobre els reptes estratègics i els àmbits d'actuació presentats per l'Ajuntament de Barcelona

La gestió dels residus municipals a Barcelona: breu diagnosi
La gestió dels residus municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Els reptes estratègics de la gestió de residus municipals a Barcelona
Informe de la sessió Estratègia Residu Zero de Barcelona

 

Pla director de l’arbrat 

L'anterior dijous, 7 de juliol, va tenir lloc la sessió de participació "Més i millors arbres per a Barcelona. Pla Director de l‘Arbrat 2016-2035". Van assistir-hi 17 persones de diferents entitats ciutadanes, escoles, empreses del sector de la jardineria i institucions. A partir d'una presentació del Pla Director per part dels responsables de la seva redacció, es va fer un taller per recollir aportacions i observacions dels participants.

Resum executiu del Pla Director de l'Arbrat
Informe de la sessió: Més i millors arbres per a Barcelona. Pla Director de l‘Arbrat 2016-2035
Presentació Pla Director e l'Arbrat

 

Superilles

A la sessió que inaugurava el cicle, dijous 30 de juny, sota el nom “Omplim de vida els carrers. Programa “Superilles” van participar prop de 50 persones de diferents organitzacions, tant membres de Barcelona + Sostenible com del Pacte per la Mobilitat de la ciutat. La jornada va començar amb una presentació de la proposta d’implantació de les Superilles a Barcelona i de la dinàmica de participació per fer-hi aportacions. Durant el treball en grup es va debatre sobre una sèrie de criteris i paràmetres per determinar com s’organitzen les diferents tipologies de carrers i cruïlles en base a: vianants i bicicleta, transport públic, habitabilitat i verd.

Mesura de govern de Superilles
Informe de retorn de la sessió (30/06/2016)
Criteris tècnics per a la implantació de les Superilles a Barcelona

 

Més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/