Segona sessió plenària del Consell

El Casinet d’Hostafrancs va acollir la segona sessió plenària de 2016 del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. L'acte va ser presidit per Janet Sanz, tinenta d’alcaldessa d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i van assistir-hi més de 45 membres de la xarxa B+S.
 

El Casinet d’Hostafrancs va acollir el passat 8 de novembre la segona sessió plenària de 2016 del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. L'acte va ser presidit per Janet Sanz, tinenta d’alcaldessa d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i Presidenta del Consell. Van assistir-hi més de 45 persones, representants de la xarxa Barcelona + Sostenible, dels grups polítics municipals i dels districtes de la ciutat.

La presidenta va fer un reconeixement a l’any de treball conjunt en el Compromís de Barcelona pel Clima i en la definició dels projectes. També va destacar que el 2017 serà moment per fer revisió, veure on som, planificar i agafar energies per a continuar amb una etapa més ambiciosa.

Janet Sanz va donar la benvinguda a Frederic Ximeno, nou comissionat d’Ecologia, que va afirmar: “pujo a un AVE en marxa que no tinc intenció de parar sinó de córrer per agafar-lo”.

Miquel Reñé, Secretari del Consell, va presentar temes informatius; comunicació dels nous membres del Plenari i de la Comissió Permanent, el procés participatiu del PAM i el procés participatiu per revisar i actualitzar les Normes Reguladores de Participació Ciutadana.

A continuació, Irma Ventayol, coordinadora de l’Oficina de Sostenibilitat, va presentar un resum dels indicadors de sostenibilitat de ciutat, incidint en la col·laboració dels diferents responsables per obtenir-los i les millores en la comunicació. Es va lliurar un exemplar de la publicació a cada assistent i es va informar de com es pot accedir a tota la informació a través de la web.

Tot seguit, va prendre la paraula Marta Cuixart, responsable del programa Barcelona + Sostenible, que va fer un resum de les tres jornades de treball del Cicle d’Estratègies d’Ecologia Urbana del mes de juliol de 2016, dirigides als membres del Consell i signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Després, Carles Vázquez, director de Neteja i Gestió de Residus, va presentar l’Estratègia de Residu Zero - Cap a una Barcelona sense Residus. Va explicar que l’estratègia és el resultat de la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i les organitzacions, entitats i empreses que actuen en l’àmbit dels residus des de la perspectiva de la cultura de la sostenibilitat. Al torn obert de paraules, es va demanar fer públics els compromisos que s’adquireixen i la participació a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero. Es va esmentar la responsabilitat internacional que representa Barcelona com a exemple davant d’altres ciutats i regions i de l’agenda internacional de l’Estratègia. A més, es va exposar que també cal implicar-se en el canvi normatiu i la revisió de la llei de residus de l’any 1993 que està plantejant la Generalitat de Catalunya.

La Presidenta va dedicar unes paraules de reconeixement a la vinculació i participació a l’estratègia de Residu Zero provinent de la mobilització de les entitats.

El vicepresident del Consell, Lluís Sala, va presentar el procés de treball del Compromís de Barcelona pel Clima, des de la definició del Compromís, la presentació a la COP 21 a París i les sessions de treball participatives per definir els projectes fins al moment actual.

Cristina Castells, directora d’Energia i Qualitat Ambiental, va exposar el que s’ha fet en els projectes liderats per l’Ajuntament. Patrícia Rovira, coordinadora de la Secretaria Barcelona + Sostenible, va explicar, a partir dels pòsters presentats a la jornada Fem Xarxing al juliol, l’estat dels 9 projectes liderats per les entitats de la xarxa de Barcelona + Sostenible.

En el darrer torn obert de paraules es van tractar temes energètics, de mobilitat sostenible i es va fer referència a la necessitat d'incidir en l'acció als territoris, amb les entitats veïnals i locals.