Preparem la formació del 2017!

Quines temàtiques de formació i networking us interessaria treballar com a organitzacions de la xarxa B+S en el proper 2017? La vostra participació  ens ajuda a millorar l’oferta d’activitats.
 

Durant els primers mesos de 2017 està prevista una acció formativa adreçada als membres de la xarxa. L’objectiu de la sessió és aportar eines per millorar la gestió interna de les organitzacions, ja sigui en l’àmbit de la comunicació, del treball en equip o altres.

Per exemple, algunes eines de treball en equip poden ser Trello o Titanpad. Pel que fa la comunicació, resulten útils l’Storytelling, les infografies o l’Elevator Pitch. Altres instruments que estan cada dia més presents en les estratègies d’entitats i empreses són el Big Data i l’Open Data, o fins i tot algunes opcions de Google per ajudar a incrementar la base social i la captació de fons de les entitats (Google for non profits).

Per tal d’ajustar-nos el màxim possible a les vostres necessitats, des de la Secretaria B+S ens agradaria comptar amb la vostra opinió, per això us facilitem un formulari que ens orientarà en el disseny de la formació i d’altres activitats, com el Fem Xarxing, que tornarà a la primavera de 2017. Les vostres idees i suggeriments poden ajudar-nos a millorar aquesta multitudinària trobada d’intercanvi, no dubteu a compartir-les amb nosaltres!
 

Doneu la vostra opinió!