Nou aires per a la ciutat

L’Ajuntament impulsa la campanya “Menys fum i menys soroll” amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la problemàtica de la contaminació ambiental.


Estudis recents mostren que el sector de la mobilitat és el principal causant dels problemes de qualitat de l’aire i d’excés de soroll a la ciutat. A Barcelona hi ha 1,8 milions de desplaçaments interns-externs (que entren o surten de Barcelona), un 44,2% dels quals es fan utilitzant el vehicle privat, enfront del 15% dels viatgers interns. És per això que diverses iniciatives s’estan duent a terme actualment per tal de rebaixar la contaminació tant atmosfèrica com acústica que pateix la ciutat de Barcelona.

“Menys fums i menys soroll. Nous aires per a Barcelona”, és una campanya que neix amb l’objectiu de sensibilitzar sobre com l’ús dels vehicles afecta a la qualitat de l’aire de la ciutat.  Dos punts de control de la ciutat han estat mesurant la contaminació dels vehicles que voluntàriament s’hi han acostat. A les persones que hi han participat se’ls ha entregat un folletó i el resultat de la mesura del seu vehicle. En cas de que aquesta hagi sortit desfavorable, se’ls ha animat a visitar un taller i a reparar-la. Vehicles dièsel amb funcionament anòmal i motocicletes amb tubs d’escapament no homologats són alguns exemples de males pràctiques que amb aquesta campanya es volen reduir.

Aquesta és una acció que se suma al llistat d’iniciatives que actualment promou l’Ajuntament per posar fi als problemes de contaminació de la ciutat. L’última és la Taula Contra la Contaminació de l’Aire, amb la qual es volen aplicar mesures correctores per millorar la qualitat de l’aire i complir els límits de contaminació que marca la Unió Europea.

Totes aquestes iniciatives s’emmarquen dins el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire de Barcelona 2015-2018, un pla transversal que recopila les diferents estratègies a nivell de ciutat, una sèrie d’actuacions sobre àmbits molt diversos com el transport i la mobilitat, la indústria, el sector residencial, les grans infraestructures de la ciutat i el sector comercial i serveis, entre d’altres.
 

 


Notícies relacionades