Actueu per la sostenibilitat a Barcelona

2017 marca l’equador del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Per valorar els avenços durant els darrers 5 anys i els reptes pendents, s’organitzarà un grup de treball. Voleu formar-ne part?

 

Actualment, 20 persones ja han mostrat el seu interès per formar part del grup de treball, i volem animar la resta d'entitats a sumar-s'hi i participar activament. Tan sols heu de respondre el següent formulari (no us ocuparà més d'un minut!):

> Estic interessat/da en el grup de treball de la Convenció
 

A partir dels resultats d'aquesta consulta, s'organitzarà el grup de treball. Durant el mes de juliol es concretaran les dates i s’obriran les inscripcions. El grup de treball avaluarà el grau d’assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i promourà l’acció conjunta durant els anys que resten pel 2022, any en què conclourà el Compromís vigent.

 

Què implica formar part del grup de treball?

- La revisió i aportació de continguts sobre documentació.

- La participació en dues sessions de treball i en la jornada de la Convenció de Signants, que abastarà un període del juliol al novembre:

Juliol-Agost. Revisió i lectura de documentació aportada per la Secretaria B+S.

Setembre. 1a sessió del grup de treball: avaluació, diagnosi i brainstorming de reptes.

Octubre. 2a sessió del grup de treball: priorització de reptes i propostes d’organització per assolir-los.

30 de novembre. Implicació en la Convenció de Signants.