Renaturalitzar la ciutat des de la coberta

L’Ajuntament de Barcelona ha definit el “Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana”, una mesura de govern que pretén millorar la qualitat de vida de la ciutadania a partir de l’increment del verd a la ciutat. Podeu contribuir-hi participant en el concurs de les cobertes verdes!

El 70% de l’espai públic de la ciutat està dedicat a la mobilitat en vehicle privat, que suposa només el 17% dels desplaçaments dels barcelonins i barcelonines. La immensa majoria dels viatges (83%) es fan a peu, en transport públic o en bicicleta. Per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, l’Ajuntament de Barcelona vol augmentar el verd urbà en 1m² per cada habitant (que equival a 160 hectàrees de nous espais verds) i que esdevingui un element central de la transformació de l’espai públic per als vianants. Amb aquest objectiu en ment, l’Ajuntament ha definit el “Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana”.

> Consulteu el document complet

La trama urbana de Barcelona és densa i consolidada, fet que dificulta la previsió de futurs parcs urbans. Tot i així, hi ha un gran nombre d’opcions per augmentar el verd a la ciutat que van més enllà de la creació de nous espais verds, com per exemple: la millora del verd actual, el seu increment en espais que fins ara no es plantejaven com a tals, com les superilles, i amb actuacions en l’àmbit que contribueixin a enverdir la ciutat, com les cobertes i els murs verds, o els mateixos balcons.

Com a entitat, podeu participar des de la vostra seu en la renaturalització de Barcelona. Aquelles que tinguin una coberta poden implicar-se en la millora del verd urbà a través del "Concurs de Cobertes Verdes", organitzat per tal d’aconseguir 10 nous terrats verds, difondre els beneficis que aporten a la ciutat i incentivar el manteniment, la millora i la promoció d’uns elements claus per aconseguir una ciutat més verda i sostenible.

Aquest concurs sorgeix gràcies a la iniciativa de l’equip de projecte “Cobertes Mosaic” del Compromís de Barcelona pel Clima, format per organitzacions de la Xarxa Barcelona + Sostenible, que treballen per tirar endavant iniciatives de manera col·laborativa per fer de Barcelona una ciutat més habitable.

> Consulta el projecte, les bases i tota la informació

+ INFO