El grup de treball es posa en marxa

Butlletí: 

Dijous passat, 36 persones de 23 organitzacions van participar a la sessió del grup de treball de la Convenció Barcelona + Sostenible que es celebrarà aquest novembre. 

Entitats de diferent índole com són centres educatius, associacions, institucions, cooperatives, col·legis professionals i empreses es van trobar el dia 28 de gener al Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) per iniciar el procés de treball de cara a la Convenció B+S.

Per començar la sessió, es va donar la benvinguda al assistents i es van presentar els plans de treball i els objectius del grup de treball. Seguidament es va exposar l’evolució dels indicadors sostenibilitat des de 2012 i es van destacar algunes accions municipals i bones pràctiques de la xarxa Barcelona + Sostenible.

> Podeu veure-ho en detall en la presentació completa de la sessió.
 

Els assistents van treballar en grups per identificar reptes pendents més significatius per a cada un dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Per cada objectiu hi havia una persona membre de la xarxa que feia de relatora i a més, alguns referents municipals de temes diversos relacionats amb els objectius del Compromís: energia, educació ambiental, residus, qualitat ambiental...

Per finalitzar la sessió, s'anuncià que a la Convenció Barcelona + Sostenible 2017 del 30 de novembre, ens acompanyarà en Jordi Pigem, filòsof amb una visió postmaterialista, que farà una ponència basada en les inquietuds dels membres de la xarxa Barcelona + Sostenible.

 

> Web de la Convenció B+S

> Intervenció de Jordi Pigem sobre els "Valors clau per a una societat sostenible" (destaquem especialment del minut 17:00 al 19:15 del vídeo).