L’entrevista: Associació per a la Promoció del Transport Públic

Butlletí: 

“Defensar el transport públic és protegir l’equitat social i la protecció ambiental”. Aitor Aretxaga, de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).
 

A què es dedica la teva organització?

La PTP (Promoció del Transport Públic) és una associació dedicada en exclusiva a la defensa del transport públic col·lectiu. Des de fa pràcticament 25 anys hem estat defensant el transport públic col·lectiu i ferroviari de mercaderies, en detriment del vehicle privat i del camió. Ho fem pensant únicament en l’interès comú. Defensar el transport públic és protegir l’equitat social i la protecció ambiental. També promovem la mobilitat no motoritzada, l’ambientalització i racionalització del vehicle privat.

Per què ha d’existir una organització com la teva a Barcelona? Quina és la seva aportació?

Perquè el transport públic, anar a peu i en bicicleta, i un ús més racional del vehicle privat, són claus per assolir una mobilitat més sostenible, saludable, segura i equitativa, que redueixi els impactes negatius d’un model pensat en un cotxe per a cada conductor. El transport públic forma part de les estratègies urbanes i nacionals més eficaces per organitzar la mobilitat de manera econòmicament més eficient i més respectuosa amb les persones i l’entorn.

De què us serveix  formar part de la xarxa B+S? Què trobeu a faltar, com la milloraríeu?

Ens serveix per conèixer la feina de les entitats que hi formen part i posar-nos en contacte amb elles. Alhora, podem difondre la nostra tasca en favor de la mobilitat sostenible, això ens permet estudiar possibles col·laboracions i punts de trobada amb la resta d’entitats.

Què és el que més t’enorgulleix de la teva feina?

El fet que amb la tasca que realitza la PTP es pot incidir en la millora de la qualitat de vida de la gent, ja sigui directament millorant la connectivitat i eficiència del transport públic o indirectament a través de la millora de la qualitat de l’aire, de l’espai públic i l’estalvi a la comunitat, mentre contribuim a la lluita contra el canvi climàtic. A tall d’exemple, recentment hem col·laborat per aconseguir que l’Av. Madrid i Travessera de les Corts mantinguin els dos sentits de circulació per als autobusos.

Quins 3 objectes o recursos t’enduries a un planeta per descobrir?

Una bicicleta, paper i bolígraf i molta música.