Pla Estratègic de Turisme 2020: cercant un model més sostenible

Butlletí: 

L’Ajuntament de Barcelona publica el full de ruta que ha de redefinir una activitat econòmica cabdal promovent un major retorn social i respecte pel medi ambient.

L’Ajuntament de Barcelona ha fet pública la versió definitiva del Pla Estratègic de Turisme 2020. Aquest full de ruta pretén vetllar per la sostenibilitat de l’activitat turística a la ciutat, tot promovent el major retorn social d’aquestes activitats i satisfent el gaudir dels visitants. El respecte pel medi ambient consta entre els eixos de treball d’aquest Pla Estratègic.

Les línies mestres i mesures que contempla aquest document són fruït d’un profund anàlisi de les implicacions de l’actual model turístic, realitzat en contacte amb diferents organitzacions civils directament afectades. En relació amb l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, el Pla Estratègic inclou un estudi de les activitats que duen a terme els turistes durant els seus viatges, reportant l’alt consum de recursos que implica i, per tant, els alts costos associats.

Els efectes de la gran intensitat de les visites al territori i la preocupació envers l’impacte dels creuers en el medi ambient han estat dos elements clau en la consolidació d’una consciència ecològica i de protecció del medi ambient entre la població que el Pla Estratègic pretén abordar.

Així doncs, aquest full de ruta intenta fer del turisme una activitat ambientalment més sostenible amb iniciatives com el respecte pels protocols de reducció d’emissions de gasos per lluitar contra el canvi climàtic o les qüestions relacionades amb el soroll, abordades des d’una mirada transversal. Aquestes actuacions seran complementades amb el disseny d’un programa de noves mesures fiscals per gravar les activitats perjudicials pel medi ambient i que suposin un greuge per al compliment dels protocols ambientals internacionals.

> Document complet
> Web Barcelona Turisme

 

Pla Estratègic de Turisme 2020