Collserola en transició

Butlletí: 

El Consorci del Parc Natural de Collserola ha iniciat el procés per a la transició agroecològica del seu sistema alimentari. El projecte compta amb el suport dels diferents ajuntaments del Parc es desenvoluparà amb criteris participatius.


Les zones agrícoles tenen un paper bàsic en la conservació dels espais naturals per la biodiversitat que aporten, pel seu rol en la configuració del paisatge i pels serveis ecosistèmics que brinden.

En el cas dels espais naturals periurbans, com Collserola, l’activitat agroecològica té algunes característiques pròpies. Sobretot destaca la important pèrdua de terres agràries a causa de l’abandonament, la industrialització o la urbanització. Aquesta reducció dels conreus és un dels factors actuals que afecten més negativament la pervivència dels valors naturals del Parc Natural de Collserola.

Amb l’objectiu de revertir aquesta situació i alhora fer-la compatible amb la conservació del Parc Natural de Collserola, l’any 2013 s’aprova el Pla agropecuari. Dins aquest marc, neix l’any 2016 el projecte de “Promoció de la transició agroecològica a Collserola” centrat en la  promoció de l’agricultura al Parc seguint els principis de la dinamització local agroecològica (DLAe).

El projecte té per objectiu promoure sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles en l’àmbit d’influència del Parc. Mitjançant un procés participatiu ampli i transversal, s’identificaran els reptes i es dissenyaran i s’implementaran les accions necessàries per millorar el sistema alimentari local i, per tant, per promocionar una agricultura sostenible i compatible amb un Parc Natural com Collserola.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és membre de la xarxa Barcelona + Sostenible des de l’any 2002, una de les organitzacions més veteranes de la xarxa.

 


Més informació:

> Diagnosi tècnica: Les experiències de producció agrària del Parc Natural de la Serra de Collserola
> Espai web sobre el Pla de Dinamització Local Agroecològic del Parc Natural de Collserola
> Article “Alimentem Collserola” Butlletí del Parc Natural de Collserola núm.118 – Hivern 2018
> Catàleg de la pagesia (Pdf)