Més accions de la xarxa B+S

Butlletí: 

Un total de 14 integrants de la xarxa Barcelona + Sostenible fan públiques les seves accions per la sostenibilitat. Animeu-vos a compartir la vostra tasca!

 

L’Associació Catalana d’Entitats de Salut Demagogia

L’Associació Catalana d’Entitats de Salut és la patrona que agrupa tota la sanitat de titularitat privada de Catalunya. L’organització busca contribuir a la millora de la sostenibilitat, col·laborar amb l’Ajuntament i analitzar les possibles propostes de millora de gestió, qualitat i costos dels centres associats.

> Consulteu el pla d'acció

 

 

Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova

L’Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova és una entitat que treballa per al desenvolupament econòmic del barri i alhora, per a la seva millora com espai de convivència i creixement dels seus veïns. El seu Pla d'Acció pretén consolidar actuacions en àmbits com el civisme, la igualtat, el rebuig de la violència de gènere i el reciclatge.

> Consulteu el pla d'acció

 

 

 

 

Associació de Comerciants de Zona Nord

L’Associació de Comerciants de Zona Nord posa atenció en aspectes del que s’anomena la Responsabilitat Social de les Empreses. En aquest sentit, l’entitat considera que ha d’incorporar un conjunt d’actuacions d’acord amb valors socials que marcaran el seu paper com a comerç de proximitat amb voluntat de millorar el barri al que es vincula.

> Consulteu el pla d'acció 

 

 

 

 

Barcelona Oberta Unió d’Eixos Comercials Turístics

Barcelona Oberta és una entitat de segon grau formada per 16 associacions de comerciants i eixos comercials de la ciutat de Barcelona, que representen a més de 2.200 comerços i establiments de serveis. Totes elles comparteixen una visió comuna del paper socioeconòmic que té el comerç urbà de proximitat del centre de la ciutat. > Consulteu el pla d'acció

 

Col·legi d’Economistes de Catalunya 

L’objectiu del Pla d’acció del CEC és participar de forma activa en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, donar visibilitat de les accions que duen a terme i promoure la conscienciació als col·legiats/des i a les societats de professionals vinculades al col•legi, amb la finalitat d’aconseguir un major grau de sostenibilitat, progrés i desenvolupament. > Consulteu el pla d'acció 

 

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya renova el seu pla d’acció anual per al període 2018-2019, i ha tingut en compte tots els departaments de l’àrea deserveis per fixar –se nous objectius i continuar amb el procés de millora de la gestió dels recursos i promoure la conscienciació de tots els agents implicats.

> Consulteu el pla d'acció 

 

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB ha dut a terme diverses actuacions, com ara la segregació i reciclatge de residus, l’establiment de bones pràctiques ambientals a les seves oficines, la compra de productes ecològics, i  la formació i comunicació sobre empreses saludables. Amb el nou pla d'acció, el COIB busca reduir al mínim l’impacte que la seva activitat pot suposar per al medi ambient, així com conscienciar al col·lectiu infermer i impulsar accions per la promoció d’empreses saludables en les que puguin col·laborar les col·legiades i col·legiats.

> Consulteu el pla d'acció 

 

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

El Col·legi d’Enginyers BCN té un Sistema Integrat de Gestió i es compromet a: reduir els impactes mediambientals produïts per l’activitat del Col·legi amb una gestió racional dels recursos i reducció dels residus generats, oferir serveis eficients mitjançant les eines més adequades per assolir-los i fomentar i difondre els valors de qualitat, sostenibilitat i innovació, dins l’activitat professional.

> Consulteu el pla d'acció 

 

 

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

La finalitat del Pla d’acció del Col·legi de Psicologia de Catalunya és compartir i potenciar els valors sostenibles entre l’equip de gestió del Col·legi i entres els col·legiats i col·legiades. Impulsant la psicoxarxa solidària i fomentant un model de ciutat sostenible, saludable i segura.

> Consulteu el pla d'acció 

 

 

Cuida’t Barcelona

Cuida’t Barcelona és un mitjà que sorgeix de la iniciativa de tres universitàries preocupades pels mals hàbits dels barcelonins que afecten la sostenibilitat de la ciutat. A través d'un blog i les xarxes socials pretenen augmentar la conscienciació ciutadana per tractar d'aturar les conseqüències del canvi climàtic.

> Consulteu el pla d'acció

 

 

 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques

La finalitat del pla d'acció del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques és que les empreses prenguin consciència de la importància de respectar el medi ambient i realitzin la seva activitat amb criteris de sostenibilitat.

> Consulteu el pla d'acció

 

 

 

 

Gremi del Vidre Pla i Tancaments de Catalunya

El Gremi del Vidre Pla i Tancaments de Catalunya està treballant per millorar els aspectes que fan referència a l’estalvi dels recursos i per la millora de les llars. Enguany, tornen a incidir en el pla d’Acció de l’any passat i proposen una nova acció per millorar l’estalvi dels seus agremiats com per la qualitat de vida dels treballadors.

> Consulteu el pla d'acció

 

 

 

 

Lovinet2016

Lovinet2016 és una bugaderia d’autoservei creada l’any 2016 que busca contribuir a generar un canvi de paradigma en els hàbits i consum a l’hora de fer la bugada, una tasca imprescindible i rutinària que suposa un prejudici pel medi ambient. En aquest context, canviar la bugada domèstica per la d’autoservei potencia un desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible.

> Consulteu el pla d'acció

 

 

 

 

Ruiz Stinga Studio

Ruiz Stinga Stuido és un estudi de disseny i il·lustració situat a Barcelona. Les seves actuacions van del voluntariat gràfic al disseny km0, passant per la lluita contra la pol·lució mental

> Consulteu el pla d'acció