Posem rumb a la xarxa B+S

Butlletí: 

El passat 4 de maig, prop d’una quarantena de persones es van reunir a la Fàbrica del Sol per concretar accions i reptes de la xarxa B+S i definir un full de ruta per als propers quatre anys.

La xarxa Barcelona + Sostenible avança per definir el seu futur. La sessió de treball “Dels reptes a les accions: propers passos”, l’objectiu de la trobada consistia en reunir als membres de la xarxa per concretar les accions que s’han d’emprendre conjuntament i crear un full de ruta de la xarxa Barcelona + Sostenible per al període 2018-2022. La sessió va començar amb la benvinguda i presentació a càrrec de Marta Cuixart, coordinadora de la xarxa Barcelona + Sostenible. Cuixart va fer una breu introducció als antecedents que han dut a la xarxa al punt actual: la creació d’un grup de treball previ a la Convenció B+S per valorar els avenços i identificar les assignatures pendents del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, del qual van sortir una sèrie de reptes per afrontar en els 5 propers anys:

  • Verd i biodiversitat: incrementar i millorar la superfície de verd a la ciutat amb corresponsabilització ciutadana.
  • Mobilitat i qualitat de l’aire: aconseguir un canvi modal a una mobilitat més sostenible i millorar la qualitat de l’aire.
  • Energia i canvi climàtic: protegir el clima. Reduir el consum energètic i les emissions de GEH + Prevenir i gestionar les conseqüències del canvi climàtic.
  • Sostenibilitat quotidiana: posicionar la sostenibilitat com un tema important en la quotidianitat.
  • Residus: implementar l’estratègia Residu Zero
  • Consum: avançar en un model de producció i consum més responsable
     

A la Convenció B+S es van recollir més de 1.000 propostes d'accions dels sis reptes proposats. Posteriorment, Patrícia Rovira, coordinadora de la Secretaria Barcelona + Sostenible, va presentar el programa de la sessió i va fer èmfasi en com s’hauria de dissenyar el Pla de Treball amb horitzó 2022 basant-se en les propostes extretes de la Convenció B+S. Per tal de donar una idea del caràcter de les aportacions, es va fer menció de les més significatives que havien sorgit a cada repte (algunes de caire transversal i d’altres relatives a competències de l’Ajuntament). De les més d’un miler de propostes, la Secretaria ha elaborat un document - resum per a què tothom qui ho vulgui es pugui fer una idea dels trets bàsics i la direcció cap on anaven les aportacions.

Tot seguit, es va presentar un cas d’èxit sobre com un ‘lobby’ o grup de pressió pot incidir en la planificació de les polítiques territorials i de mobilitat: l’associació Promoció del Transport Públic (PTP). Ricard Riol, president de la PTP, va fer un breu repàs sobre el treball en xarxa i l’organització per a la transformació social que s’ha dut a terme des d’aquest col·lectiu, que enguany compleix 25 anys d’existència.

Un altre cas d’èxit de treball en xarxa i de forma transversal fou exposat per Mireia Pou, tècnica del programa Escoles + Sostenibles. S’explicà com es treballa en xarxa entre centres educatius amb les anomenades ‘microxarxes’, que, utilitzant la metodologia Escoles + Sostenibles, treballen projectes centrats en la mateixa temàtica (contaminació acústica, malbaratament alimentari, prevenció de residus...).

Després d’una petita pausa per esmorzar, les persones assistents es van dividir per reptes per tal d’abordar el principal objectiu de la trobada: definir el Pla de Treball de la xarxa B+S. A l’inici de la dinàmica es va fer una breu explicació de síntesi de cada repte, de les accions sorgides de la Convenció B+S i del treball de síntesi d’aquestes.

Seguidament es va omplir una graella amb totes les idees a desenvolupar en forma d’accions concretes i es va proposar concretar les més representatives en una fitxa. Els diferents grups van arribar a un consens per elaborar un màxim de tres fitxes. Un cop definides, es van detallar aspectes concrets per dur a terme aquestes actuacions, com ara el seu cost econòmic, impacte, temporalitat i oportunitats, entre d’altres. Tanmateix, tot el conjunt d’accions han quedat recollides i es tindran en compte per tal de seguir treballant. A continuació tots els grups es van tornar a reunir i un/a representant de cada repte va presentar les tres accions. Un cop presentades, es va fer un simulacre de priorització (amb gomets verds per a les dues accions més interessants a començar a treballar-hi i un gomet vermell per a la que menys), començant així a donar forma el Pla de Treball 2018-2019. Podeu consultar la llista de les accions proposades en el quadre del final de la notícia

Quins seran els propers passos?

Els resultats d’aquesta sessió es compartiran amb la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat per tal de definir com tirem endevant aquest Pla de Treball. Després d’aquest treball rigorós, el maig del 2019 la xarxa es tornarà a trobar per avaluar què s’ha fet en un any, quines accions queden per fer i quines s’entomen de cara al 2019-2020.
 

> Presentació de l’acte ‘Dels reptes a les accions: propers passos’

> Presentació Associació Promoció del Transport Públic (PTP)

> Presentació ‘Microxarxes’ Escoles + Sostenibles

> Document- resum de les accions

 

Llistat accions proposades:
 

Repte Nom de les accions
   
Verd i biodiversitat Crear grup de pressió per fomentar la biodiversitat i el verd urbà
Verd i biodiversitat Crear corredors verds amb els membres de la xarxa, integrat al Mapa B+S
Verd i biodiversitat 'Itineraris verds. Potenciar la natura que tenim
Verd i biodiversitat Implicar als planificadors de la ciutat (arquitectes, urbanistes i legisladors)
Mobilitat i Qualitat de l'aire Pla per pacificar les zones sensibles a la ciutat de Barcelona
Mobilitat i Qualitat de l'aire Elaborar plans de mobilitat  a les entitats i empreses
Mobilitat i Qualitat de l'aire Grup d'influencia per millorar la qualitat de l'aire i la mobilitat en l'elaboració PMU
Energia i canvi climàtic Treballar en xarxa projectes d'adaptació de canvi climàtic
Energia i canvi climàtic Dissenyar i co-crear un espai de refugi climàtic model/patró
Energia i canvi climàtic Energia verda als habitatges verticals
Sostenibilitat quotidiana Fer una guia de recursos de sostenibilitat quotidiana per a les organitzacions
Sostenibilitat quotidiana Fer extraescolars sostenibles en familia
Sostenibilitat quotidiana Difondre una bona pràctica sobre sostenibilitat al mes
Residus zero Crear un grup de treball i pressió per a la prevenció,reutilització i reducció de residus
Residus zero Acció comunicativa photocall  #BcnSensePlastics
Residus zero Reducció de residus a cada organització
Consum responsable Crear una central de compres per promoure la compra col·lectiva
Consum responsable Tallers de consum responsable de l'aigua de l'aixeta
Consum responsable Taller "surt de l'armari"