Baker McKenzie Barcelona aposta pel residu zero

Butlletí: 

El despatx d'advocats substituirà totes les papereres de rebuig, repartirà gots reutilitzables i reemplaçarà l’actual vaixella de plàstic per una de compostable. 

L'oficina de Barcelona de Baker McKenzie és membre de la xarxa B+S des de maig de 2014 i durant aquest temps ha implementat diverses accions en àmbits com la recollida selectiva de residus, l’estalvi d’energia (canvi de lluminàries LED i millores en la climatització dels despatxos) i la responsabilitat social corporativa (contractant proveïdors amb criteris d’inserció social, entre d’altres).

En els darrers anys Baker McKenzie ha volgut fer una clara aposta per la prevenció de residus a totes les seves oficines a través del programa B-Green, una estratègia corporativa que s'està portant a terme a nivell global. Entre d'altres, estan impulsant actuacions concretes per reduir l’ús de plàstic.

El passat 27 d’abril, l'oficina de Barcelona de Baker McKenzie va organitzar un homenatge al Dia de la Terra, que va consistir en la presentació de Barcelona + Sostenible als treballadors/es que no coneixien aquest programa i la projecció del documental “A plastic ocean”, que alerta sobre els elevats nivells de contaminació dels nostres mars i oceans, tant pel que fa a l’existència de residus als ecosistemes marins, com a la cadena alimentària.  

Aprofitant la trobada, a la qual van assistir-hi més de 20 persones, es van presentar els propers passos que la Firma ha decidit implantar en matèria de residus:

> Eliminació de totes les papereres de rebuig als despatxos. S’ubicaran contenidors generals de reciclatge de paper i residus. Aquesta mesura, potser la més controvertida, permetrà la desaparició d’unes 100 papereres d'us individual, així com l'eliminació de 8.000 bosses de plàstic anuals.

> Canvi de la vaixella de plàstic per una de compostable feta de blat de moro, canya de sucre i paper reciclat.

> Repartiment de gots reutilitzables per a tota la plantilla. L’empresa ha distribuït als treballadors/es un contenidor hermètic amb tapa que permet ésser reutilitzat i alhora contribueix a la bona pràctica del cleandesk, és a dir, mantenir l’escriptori lliure de vessaments de líquids que poden malmetre els ordinadors i altres dispositius.

Felicitem a Baker McKenzie Barcelona per aquestes accions i per, compartir els resultats obtinguts amb tots els membres de la xarxa.