Noves accions de la xarxa

Butlletí: 

Un total de 15 integrants de la xarxa Barcelona + Sostenible fan públiques les seves Accions per la Sostenibilitat. Animeu-vos a compartir la vostra tasca!

 

Associació Catalana de Recursos Assistencials

Des d’ACRA enguany s'han fixat en el seu entorn més proper, la seva oficina i les seves residències, i com des d’un punt de vista mediambiental les poden millorar, contribuint de retruc a fer una ciutat més sostenible. És per aquest motiu que, han enfocat el Pla d’Acció en sensibilitzar, fer difusió i implantar mesures de bones pràctiques en la gestió dels recursos i de residus.

 

 

 

Associació de Comerciants del Bon Pastor

L’estat de l’organització, pel que fa a sostenibilitat, sempre és millorable i precisament per això l’elaboració de les propostes d’acció proposades permetrà una millora clara.Per aquest motiu aquest any es inserir amb l'estalvi energètic, millorar la gestió de residus dels comerciants i col·laborar amb centres educatius i entitats amb un projecte d'alimentació saludable.

 

 

                 Associació de Comerciants del Passeig Valldaura

L’associació de Comerciants del Passeig Valldaura posa atenció en aspectes del que s’anomena la Responsabilitat Social de les Empreses. Enguany pretén sensibilitzar la societat sobre aspectes relacionats amb el respecte al medi ambient, conscienciar sobre la necessitat de recórrer a mitjans de transport sostenibles i introduir plantes en els comerços a través d'un jardí vertical.

 

 

 

Associació de Comerciants de Roquetes

A partir del pla d’acció es pretén arribar a fer visibles les accions que ja s’estan desenvolupant en alguns comerços i ampliar-ne el seu abast a la resta de comerços, adoptant, l’associació, un paper sensibilitzador en termes de sostenibilitat i informatiu sobre els seus beneficis a curt, mig i llarg termini, tant pels establiments com pels consumidors/es.

 

 

Associació de Comerciants del Turó de la Peira

L’associació posa atenció en aspectes del que s’anomena la Responsabilitat Social de les Empreses. En aquest sentit, considera que ha d’incorporar un conjunt d’actuacions d’acord amb valors socials que marcaran el seu paper com a comerç de proximitat amb voluntat de millorar el barri al que es vincula. Enguany s'ha decantat per a fomentar que s'aprofitin materials usats per decorar els aparadors dels comerços, s'ha adherit al programa ‘Camí Escolar, Espai Amic’ i es pretén fer una campanya per a fomentar l'ús de bosses reutilitzables.

 

 

Associació Diagonal Barcelona

La finalitat d’aquest pla d'acció és ajudar a sensibilitzar en termes de sostenibilitat i preservació del medi ambient, mitjançant una sèrie d’accions quotidianes portades a terme pels comerços i establiments associats, les persones clientes, usuàries i ciutadania en general. Amb aquestes mesures proposades pretenem difondre un seguit de bones pràctiques adreçades a reduir el consum d’aigua, la reducció de residus i la defensa de la biodiversitat.

 

 

Comerciants de La Rambleta
L'associació de comerciants aquest any pretén minimitzar el malbaratament alimentari, sensibilitzar sobre l'ús de bosses de plàstic i conscienciar sobre la importància del reciclatge. En definitiva des de l'associació es vol desenvolupar iniciatives que tinguin com a objectiu fomentar bones pràctiques i contribuir a la millora de la sostenibilitat.

 

 

Ecoinstitut, SCCL

Ecoinstitut és una cooperativa de treball associat que treballa per la defensa del medi ambient i perquè la sostenibilitat esdevingui una realitat en tots els sectors de la societat. La finalitat del Pla d’Acció és assegurar que la gestió i les actuacions dutes a terme per Ecoinstitut tinguin el menor impacte negatiu sobre l’entorn i les persones i contribueixen a la sostenibilitat tant a escala local com global.

 

 

Federació Ecom

La Federació Ecom fomenta i gestiona el coneixement dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat física i les seves necessitats. El seu pla d'acció pretén ambientalitzar les oficines centrals així com els diferents centres federats, optimitzant els consums i buscant nous proveïdors amb criteris de sostenibilitat. Des de la Federació es comprometen a difondre les fites aconseguides i les mesures implantades entre les entitats federades i a iniciar un procés participatiu per implicar a l'equip en la implantació del pla d'acció.

 

Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya

L’any 2017 un 83% de les ferreteries agremiades es van adherir al pla d’acció, aquest any volem incrementar aquest percentatge. La finalitat del pla és difondre i fomentar els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Implicar als nostres agremiats per portar a terme aquestes pràctiques i que ho comparteixin amb els seus veïns i clients.

 

 

 

Gremi de Jardineria de Catalunya

El Pla d'acció del Gremi de Jardineria de Catalunya del 2018 pretén sensibilitzar respecte la gestió de restes de material vegetal procedent de poda i neteja de jardins i espais verds. Alhora es pretén incrementar las instal·lacions i plantacions més sostenibles per a disminuir el consum d'aigua de reg. Es potenciarà de forma especial les cobertes i murs vegetals. Al present Pla s'incorpora el sistema de certificació empresarial inicialment per les empreses de Jardineria de Catalunya, amb la finalitat d’estimular-les cap a models d’excel·lència.

 

 

 

 

Gremi de Reformes Cuines, Banys i Reformes de Catalunya

A partir del pla d’acció el Gremi pretén arribar a conscienciar a les empreses agremiades a adherir-se a les accions plantejades. Volen adoptar un paper sensibilitzador en termes de sostenibilitat i informatiu sobre els seus beneficis a curt, mig i llarg termini, tant pels establiments com pels clients finals.


 

 

Gremi de Serrallers de Catalunya

L'any 2017, el Gremi de Serrallers va realitzar el pla d'acció, i un 5% dels agremiats es van adherir. Aquest any es vol incrementar el nombre d'agremiats compromesos, canviïn la flota dels vehicles per elèctric i es beneficiïn dels avantatges de formar part del pla d’acció.

 

Hotel Barcelona 1882

Al seu pla d'acció incorpora actuacions relacionades amb l'aposta pel treball comunitari, la integració al barri, el suport a l'emprenedoria i l'estratègia residu zero. Com a element diferenciador, l’Hotel Barcelona 1882 té el certificat LEED Gold en la construcció.

 

 

Hotel Barcelona Catedral

Foment de la mobilitat sostenible, estalvi d’aigua i energia, reciclatge i prevenció de residus, igualtat de condicions i la cooperació amb persones amb vulnerabilitat... són algunes de les actuacions que s'entomen al seu pla d'acció. A més, estan adherits al programa Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de la Generalitat de Catalunya.