Entrevista: Gremi d'instal·ladors de Barcelona

“Som un sector clau en la generació de residus mediambientals i implicats totalment amb el seu reciclatge.” Daniel Carrasco, de GremiBCN, Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria i Afins de Barcelona.


A què es dedica la teva organització?

El GremiBCN aglutina a prop de 900 empreses instal·ladores de les activitats d’electricitat, fontaneria, gas, calefacció, climatització, telecomunicacions i afins. En els més de 110 anys d’història oferim un ampli conjunt de serveis i avantatges al col·lectiu d’instal·ladors, entre els que destaquem l’assessorament tècnic, fiscal, laboral i jurídic; possibilitat d’aparcament en horari extraordinari a l’ÀreaDum i importants descomptes en altres aparcaments de la ciutat de Barcelona;  formació qualificada i a preus especials pels associats a l’Escola Gremial d’Instal·ladors, enviament trimestral de la revista i quinzenal de la newsletter informativa, tramitació i assessorament de la documentació oficial de la Generalitat de Catalunya per el desenvolupament de l’activitat d’instal·lacions, jornades informatives amb contingut rellevant per al desenvolupament de i molts altres serveis que els associats gaudeixen. Un dels acords que vull destacar és l’adhesió del GremiBCN al Pla d’acció de Barcelona + Sostenible, mitjançant el qual des de l’associació es promouen accions per a la sensibilització del col·lectiu d’instal·ladors en la sostenibilitat de la ciutat, i aquest acord redunda en les empreses adherides en una reducció del 10% del preu públic de Recollida de Residus, així com en descomptes del 50% en els Punts Verds de Zona mitjançant la Targeta Residu Zero gestionada pel GremiBCN. 
 

Per què ha d’existir una organització com la teva a Barcelona? Quina és la seva aportació?

El GremiBCN exerceix un control professional de les empreses instal·ladores en el moment de donar d’alta una empresa en el registre d’empreses autoritzades de la Generalitat, reduint l’intrusisme professional i reforçant a la vegada la imatge de les empreses autoritzades. Formar part del GremiBCN permet negociar amb més força les noves normatives que apareixen, les variacions i propostes que ajuden al nostre col·lectiu, davant l’administració som un interlocutor molt ben considerat. I vull destacar la nostra Escola Gremial, un espai de més de 1.500 metres quadrats al carrer Mallorca, 462 on disposem de aules de formació, tallers de pràctiques i laboratoris per a la formació i reciclatge del personal dedicat al món de les instal·lacions, una activitat clau en la nostra societat del benestar.

Quan i com vau conèixer B+S? Què us va fer participar-hi?

El GremiBCN va ser un dels primers gremis de la ciutat de Barcelona en formar part de l’Acord Civic, des de l’any 2009 promovem accions entre els nostres associats per ajudar a la ciutat de Barcelona en la millora de la seva Sostenibilitat. L’any 2017 l’Acord Civic va modificar-se pel Pla d’Acció Barcelona + Sostenible i des de el seu primer moment ens hem implicat amb aquest nou Pla, ja que som un sector clau en la generació de residus mediambientals i implicats totalment amb el seu reciclatge.

De què us serveix formar-ne part? Què trobeu a faltar o milloraríeu?

Ens serveix per conscienciar al nostre associat de l’importància de reciclar correctament els residus que es generen i d’aquesta manera deixar pels nostres fills un món millor. Trobem a faltar més subvencions i/o bonificacions per a les empreses que es comprometen amb la millora de la sostenibilitat des de l’administració en general, tant local com autonòmica o nacional.

On creus que el teu sector té més marge de millora?

Som un sector polivalent, en electricitat per exemple, promovent el vehicle elèctric i la seva xarxa de punts de recarrega, en el apartat de climatització, amb la correcta recollida i reciclatge tant dels equips com dels gasos fluorats que contenen i que son summament perjudicials per l’atmosfera, en definitiva, un ampli marge de millora.

Com convenceries a un comerciant per introduir mesures sostenibles en el seu negoci?

Sens dubte apel·lant a la seva conscienciació per la millora del medi ambient futur, però sent més pràctics, oferint bonificacions i subvencions que el beneficiïn econòmicament en el seu dia a dia.

A la pràctica, com treballeu per ser més sostenibles? Quins són els vostres principals eixos de treball en aquest sentit?

Establim acords amb diferents entitats del sector com per exemple Ambilamp i Ecotic per tal de que l’instal·lador associat disposi de tota l’informació i eines necessàries per a la correcta gestió dels residus.

Quin eslògan o notícia t'agradaria sentir en un futur sobre sostenibilitat?

M’agradaria publicar en les nostres plataformes informatives a l’associat com son la nostra web www.gremibcn.cat, newsletter quinzenal  i revista trimestral Sac de Notícies, i les nostres comunicacions puntuals INFORMA que el 100% dels nostres associats es troba adherit al Pla d’Acció B+S promogut per GremiBCN, aquesta seria la millor notícia que podríem publicar sobre sostenibilitat des de el gremi, sens dubte.

Ens podries proposar una acció de millora en el present per arribar a un futur més sostenible?

I tant, la renovació de les flotes de vehicles de les nostres empreses associades per vehicles i furgonetes híbrids o elèctrics.