B+S constitueix tres nous grups de treball

El passat 10 de juliol, prop de 70 persones van començar a donar forma als grups de treball sobre verd i biodiversitat, energia i canvi climàtic i residus, formats per organitzacions de la xarxa. Voleu formar-ne part?

Un cop més la xarxa Barcelona + Sostenible teixeix aliances per emprendre noves iniciatives de ciutat, sempre amb l’objectiu d’estendre la cultura de la sostenibilitat a Barcelona. En aquest cas, des de la Convenció B+S del passat mes de gener, Barcelona + Sostenible no ha parat de treballar per crear un pla de treball conjunt de tota la xarxa. Les propostes d’accions recollides es van tractar a la sessió “Dels reptes a les accions” i finalment el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat va validar la creació de grups de treball i avançar en el full de ruta de la xarxa per als propers anys.

Amb aquest punt de partida començava la sessió “Passem a l’acció! Grups de treball de la xarxa”, en que es van constituir tres grups de treball que responen a alguns dels reptes sorgits en tot aquest procés:

  • Verd i biodiversitat: incrementar i millorar la superfície de verd a la ciutat amb corresponsabilització ciutadana.
  • Energia i canvi climàtic: protegir el clima, reduir el consum energètic i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i prevenir i gestionar les conseqüències del canvi climàtic.
  • Residus: implementar l’estratègia Residu Zero.

L’objectiu d’aquests equips és orientar l’acció de la xarxa B+S amb la promoció i impuls d’activitats i projectes, la incidència en les polítiques públiques i l’aportació de propostes específiques. El plantejament i funcionament dels equips es preveu d’un any de durada i comptarà amb el suport de la Secretaria Barcelona + Sostenible i de referents de l’Ajuntament en la temàtica corresponent.

Després d’una breu introducció als aspectes esmentats, les persones assistents a la sessió es van distribuir en els tres grups de treball. Cada un d’ells comptava amb la presència d’un referent de l’Ajuntament per orientar o assessorar sobre les línies estratègiques de l’administració i una tècnica de la Secretaria Barcelona + Sostenible. A continuació, cada un dels grups van compartir i debatre quins serien els propòsits i com s’articularia el seu funcionament intern. A l'hora de definir-ho, les persones participants van compartir les seves expectatives, van debatre cap on volien encaminar-los i van acordar els propers passos a seguir.

Finalment i per concloure la sessió, cada un dels equips va compartir amb la resta els acords presos. D’aquesta manera, comencen a prendre forma tres nous grups de treball de la xarxa Barcelona + Sostenible.  A continuació podeu consultar els documents de retorn de la sessió:

Grup de treball
Verd i biodiversitat
 
Grup de treball
Energia i canvi climàtic
Grup de treball
Residus
   

Al setembre, engeguem els grups de treball de la xarxa B+S, t'hi apuntes?

En aquesta sessió es van poder marcar les primeres pinzellades per definir els tres grups de treball de la xarxa B+S, que, a partir d’aquest setembre, ens trobarem per seguir treballant en aquesta direcció. Si la vostra organització és membre de la xarxa i està interessada en formar-ne part, podeu inscriure-us als grups de treball a través del següent formulari:

> Inscripcions als grups de treball

 

Animeu-vos! Comptem amb vosaltres!