Es publica l'Atles de biodiversitat de la ciutat de Barcelona

Butlletí: 

L’ Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania aquesta eina, a partir de la qual es pot conèixer l’arbrat dels carrers la ciutat, la flora i la vegetació dels espais verds i els ocells nidificants.


Aconseguir una Barcelona més verda és un dels objectius de les polítiques municipals dels últims anys, ja que el contacte amb la natura permet millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona publica l’Atles de la biodiversitat, una eina per visualitzar els elements de la natura presents a la ciutat: l’arbrat, la flora i els ocells.

L’Atles és un conjunt de mapes que mostren algunes de les dades més rellevants de la biodiversitat de Barcelona: els parcs, els jardins, les places i les espècies vegetals que hi viuen, els arbres dels carrers i els ocells que fan niu a la ciutat. Així, l’Atles de la Biodiversitat permet conèixer i localitzar les espècies i els espais per separat, a més de visualitzar-los conjuntament en alguns casos.

La informació publicada en aquest Atles s’estructura al voltant de tres temàtiques:

  • L’arbrat dels carrers de la ciutat: trobareu la recopilació dels més de 200.000 arbres que hi ha als carrers de Barcelona. A més, es poden seleccionar de forma individual per conèixer el tipus d’espècie, el nom comú i científic i les seves característiques principals.
  • La flora i la vegetació dels espais verds: al mapa estan destacats en verd fosc els parcs, jardins i els grans espais verds de Barcelona, en les quals s’acumula gran part de la  riquesa de flora de la ciutat. En fer clic sobre cada espai verd, coneixereu quines espècies vegetals habiten l’espai, el seu nom i les característiques principals.
  • Ocells nidificants de la ciutat: podreu descobrir quines espècies habiten als barris, seleccionar una espècie en concret i saber on trobar-les. De cadascuna de les espècies, també s’explica el nom comú i científic i una descripció general de les característiques.

Enllaços relacionats:

> Més informació
> Atles de la Biodiversitat