Entrevista: Gustavo Franco

Butlletí: 

“Apostem per la sostenibilitat com a eix en la gestió del coworking, el disseny i la construcció de l’espai”. Gustavo Franco, fundador de BCNewt coworking.

A què es dedica la teva entitat?

A BCNewt coworking oferim un espai de treball compartit on persones emprenedores, autònomes i empreses petites poden trobar espai de treball i recursos al seu abast. Tenim una taxa de col·laboració del 70% entre membres a partir del tercer mes. Així, solen treballar amb el mateix client, intercanviar de coneixements o compartir punts de venta. Estem compromesos amb la cultura col·laborativa i de la sostenibilitat. Al món del coworking és molt important identificar els teus propis valors per saber si encaixes en una determinada comunitat. Nosaltres apostem per la sostenibilitat com a eix en la gestió del coworking, el disseny i la construcció de l’espai.

Com vas conèixer el programa B+S?

Vam buscar les iniciatives que es feien des de les administracions públiques de la ciutat per impulsar la sostenibilitat. Immediatament, vam començar a formar part de la xarxa de sostenibilitat B+S i els grups de treball. El que ens va semblar més interessant va ser el grup sobre gestió de residus, ja que tot el mobiliari del nostre espai és material reciclat o reutilitzat.

Com treballeu per ser més sostenibles a la pràctica?

La gestió de residus és un tema pendent per a nosaltres. El Fem Xarxing ens ha permès conèixer una petita empresa que genera un dispositius per a recollir material orgànic, que en la majoria de casos és un procediment molt laboriós. Ens sembla una solució molt pràctica per a crear compostatge orgànic. Nosaltres generem molts residus orgànics cada dia i és interessant trobar solucions a les nostres necessitats en clau de sostenibilitat. El nostre objectiu formant part de la xarxa és formar sinèrgies i trobar espais per a la col·laboració.

Què és el que més et fa sentir orgullós de la teva feina?

Estar en contacte amb la gent, conèixer persones que poden aportar moltes coses a la teva vida més enllà de la companyia: coneixement, competències, sentit de comunitat. El nostre espai és un espai mitjà, d’uns 300m2, que ens fa sentir una certa familiaritat tot creant un sentiment de pertinença.

Quins tres objectes t’emportaries a una illa deserta?

Una placa solar, un filtre d’aigua i un quadern amb un bolígraf.