Entrevista: CoHousing Barcelona

Butlletí: 

“Creiem que viure en comunitat enriqueix molt. Nosaltres promovem que la gent del barri es quedi al barri i donem capacitat de decisió a la ciutadania”. Justyna Piruta, directora de programa d’habitatge de la cooperativa CoHousing Barcelona.

A què es dedica la teva entitat?

Jo represento la cooperativa Cohousing Barcelona. Actualment estem treballant en un projecte per tal de construir 27 habitatges a Sant Martí que siguin respectuosos en termes d’eficiència energètica i impacte mediambiental. A més, fem economia social i solidària. Els socis i sòcies són membres del barri i, per evitar que el veïnat marxi del barri, el preu és tancat i assequible. La proposta consisteix a, més enllà d’oferir una llar, dissenyar espais comuns i espais verds com horts i jardins, i que les persones que futurament viuran a l’habitatge puguin participar de forma col·lectiva en la presa de decisions.

Què aporta la vostra iniciativa a Barcelona?

Serem un dels primers habitatges que tenen com a funció principal la salut i la cohesió. A més, promovem que la gent del barri es quedi al barri i donem capacitat de decisió a la ciutadania. En termes d’energia, serem proveïdors d’energia solar i generadors del mínim residu possible.

Com és el solar?

És un solar privat comprat sobre el qual es construirà habitatge protegit i d’acord amb els criteris de sostenibilitat. Entenem que la classe mitjana de la societat no té gairebé ajudes i nosaltres volem contribuir al benestar general.

Com vau conèixer la xarxa?

Estem al dia amb les iniciatives ciutadanes i municipals per la sostenibilitat. Estem molt contents amb el Fem Xarxing, veiem que no som els únics que lluiten per a la sostenibilitat. La ciutadania necessita aquest recolzament per actuar, cal parlar de les coses però també passar a l’acció. Co-crear vol dir aportar, ensenyar i aprendre. Creiem que viure en comunitat enriqueix molt, ja que no es tracta d’un nucli tancat d’un edifici sinó un espai col·laboració.

Com es podria millorar el present de la sostenibilitat?

Ens agradaria que totes les persones que estem conscienciades sobre l’habitatge sostenible poguéssim fer una trobada per discutir iniciatives, recursos per edificar i aplicacions de l’economia circular per tal d’enriquir el projecte.

Cal intentar canviar la manera tradicional de construir. Si el client exigeix que vol viure d’una altra manera, amb altres materials i altres models alternatius, el sistema acabarà canviant.