Visiteu una cabina de control atmosfèric!

Butlletí: 

El divendres 3 de maig, s’oferirà de 12 a 14 h una visita per a les entitats de la xarxa B+S a una cabina de control atmosfèric per tal de reflexionar sobre la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona.
 

La visita, que s’ofereix de forma gratuïta als membres de la xarxa B+S (prèvia inscripció), consistirà a fer una ruta pels voltants de la Vall d'Hebron i visitar una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). L’objectiu d’aquesta activitat és oferir a les entitats un espai de reflexió sobre el model de ciutat actual i quines són les conseqüències que se’n deriven, tant per la contaminació atmosfèrica com per la salut de la ciutadania.

Així, a través de la visita es donaran a conèixer els contaminants existents a l’aire de la majoria de les grans ciutats, les mesures i estratègies per controlar-los i les accions que s’executen per reduir-los. Amb aquesta activitat es pretén posar de manifest la rellevància del control de la qualitat de l’aire, un element clau per la salut de la ciutadania a les zones urbanes i que cada vegada juga un paper més destacat.

 

L'AIRE QUE ES RESPIRA A BARCELONA - VISITA  A UNA CABINA DE CONTROL ATMOSFÈRIC:

  Divendres, 3 de maig de 2019

  12.00 - 14.00 h

 Lloc de trobada: per determinar

 

Inscripcions