Visita B+S: l’aire que es respira a Barcelona

Butlletí: 

ISGlobal ens comparteix el seu resum de la visita del passat 3 de maig a l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Vall d’Hebron. 


El divendres 3 de maig B+S va organitzar una visita a una cabina de control atmosfèric integrada dins la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). La funció que desenvolupa la XVPCA és vigilar la qualitat de l'aire, és a dir, obtenir els nivells de concentració a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures que s'obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per solucionar els problemes originats per la contaminació atmosfèrica. Aquesta xarxa d’estacions de mesura compta amb estacions repartides per diferents punts de la ciutat de Barcelona, l’àrea metropolitana i les poblacions adjacents:

En concret, la visita es va realitzar a l’estació ubicada a  la Vall d’Hebron, una estació de fons (situada en una zona no afectada directament per fonts emissores i que és representativa d’una gran extensió de territori). En aquesta estació es prenen mesures dels següents contaminants: O3, NOx, PM2.5 i PM10, VOCs, CO, SOx, mitjançant equips de mesures manuals i automàtics. Els equips manuals són aquells aparells que permeten obtenir una mostra en el lloc de mesurament, que posteriorment és analitzada en un laboratori especialitzat (filtres PM2.5 i filtres PM10, VOCs). Els equips automàtics (o analitzadors), tenen el gran avantatge respecte dels manuals que ells mateixos realitzen les anàlisis. Per tant, es fan automàticament i en temps real (O3, CO, NOx i SOx).

Els equips de l’estació es calibren cada 3 mesos i 1 cop l’any es fa la revisió a fons dels instruments de captació i mesura.


> Segueix llegint (article complet)

Article elaborat per Lídia Cañas, Técnica de suport a la recerca Clima. Programa de Clima i salut d’ISGlobal, de la xarxa Barcelona+Sostenible.


Enllaços d’interès i fonts de l’article:

> Dades Atmosfèriques Barcelona (Generalitat de Catalunya) 
> Principals contaminants (Generalitat de Catalunya) 
> Mètodes de mostreig i mesura (Generalitat de Catalunya)