Nous membres de la xarxa B+S

Butlletí: 

La xarxa Barcelona + Sostenible dóna la benvinguda a 9 entitats que se sumen a treballar per a la millora de la sostenibilitat de la ciutat.

 Associació Coordinadora Sinergia Social

Sinergia Social és una associació coordinadora d’entitats que neix amb la missió de donar suport tècnic i organitzatiu a organitzacions dedicades als diferents àmbits del benestar i l’interès general: serveis socials, ocupacionals, atenció a la dependència, educació, salut, habitatge, medi ambient... cercant sempre la col·laboració amb la iniciativa pública i la cooperació de la iniciativa privada. L'associació treballa per aquest objectiu compartint horitzons, compartint recursos que millorin la qualitat d'atenció i capacitació tècnica de les entitats membres, des de la responsabilitat social, la qualitat organitzativa, la innovació tecnològica i la proximitat territorial.

 

ACIDH - Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà

L'ACIDH és una associació sense afany de lucre, declarada d'utilitat pública, que neix fa 25 anys amb l'objectiu d'oferir suports per a les persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleugera. Actualment presta serveis en cinc àrees: educativa, habitatge, lleure, clínica i laboral. L'ACIDH ja pertany a la xarxa d'Escoles + Sostenibles i volen ampliar aquesta col·laboració a tota l'organització.

 

Associació Ilium

Col·lectiu artístic i cultural que utilitza l'art com a eina principal per realitzar projectes i accions artístiques, culturals, i educatives que donen visibilitat a conflictes socials i proposen solucions alternatives. Des de l'associació s'impulsa el projecte Recolecta que té com a objectiu obrir un espai que impulsa la lliure creació i producció artística, cultural i social a través de la gestió i dinamització d'un banc de residus nets, allargant la vida útil d’aquests i oferint materials a un preu inclusiu i accessible.

 

Comerciants del Guinardó

Comerciants del Guinardó és l'associació de comerciants que representa i defensa els interessos del comerciants del Guinardó. Fomenta el comerç de proximitat, realitza activitats per dinamitzar el comerç, fomenta la cooperació entre comerciants i sensibilitza envers a associacionisme. Alhora fa de canal de comunicació àgil amb el districte.
 

Desós Opció Solidària 

Desòs significa desenvolupament Sostenible, l'objectiu i el concepte que defineixen Desòs Opció Solidaria. Per aconseguir-ho, promouen projectes d'economia social, desenvolupament econòmic i sensibilitzaió als països empobrits i a la nostra societat. Desenvolupen els seus projectes amb la formulació de propostes, recerca de finançament i gestió de recursos que contribueixen a dignificar i millorar les condicions de vida de les persones i els col·lectius més desfavorits tant als països del Sud, com del Nord.
 

Fundació El Milà

La Fundació El Milà es va constituir a finals de l’any 2015, amb la voluntat de poder donar suport i engegar petits projectes que fomentin la reflexió i l’acció al voltant del medi ambient i el territori. L'entitat, sense afany de lucre, està dirigida a la creació de projectes innovadors d'art, educació i medi ambient. Desenvolupen el projecte 'Los cuentos de ninots' adreçat a la infància i que busca fomentar de forma entretinguda la reflexió i l’empoderament de l’infant respecte a les problemàtiques socioambientals que vivim a la ciutat per a centres educatius, centres oberts, casals o per a la teva família.

 

 

Fundació Privada per l'ordenació del sector de la construcció a Catalunya

Institució sense afany de lucre amb l'objectiu de donar visibilitat a empreses professionals que fan una aposta clara i decidida per valors com la formació i fidelització del seu personal, la prevenció de riscos o l'atenció diligent de tot tipus de queixa o reclamació duta pel client.

 

 

 

 


 

Institut Català de la Salut (ICS)

L'Institut Català de la Salut (ICS) és una empresa pública, adscrita al Departament de Salut, dedicada a la prestació d'atenció sanitària. És el major proveïdor del Servei Català de la Salut, ens assegurador de la cobertura sanitària universal a Catalunya. A la ciutat de Barcelona l'Institut Català de la Salut gestiona un total de 39 Centres d'Atenció Primària, 12 dels quals estan acreditats amb la certificació ambiental EMAS i la ISO14001.

 

SUPerando
Associació sense ànim de lucre que fomenta la inclusió de les persones amb diversitat funcional i/o en risc d'exclusió social a través de la pràctica d'esports aquàtics, amb la creença ferma de que tota persona té els mateixos drets per a gaudir de la pràctica esportiva amb independència de les seves capacitats o situació social i econòmica. La presència de persones amb realitats diferents és la garantia de valorar i reconèixer la diversitat humana.