Un total de 58 entitats de B+S presenten el Balanç Social

Butlletí: 

Cada any, més entitats de B+S s'animen a fer el Balanç Social, una eina que mesura l’impacte de l’Economia Social i Solidària. Com a novetat d'enguany, podreu descobrir  com es vincula aquesta eina amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible.

El Balanç Social (BS) de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) s'ha convertit en els últims anys en una eina de referència per a la rendició de comptes i mesura d'impacte de l’Economia Social i Solidària (ESS) catalana. La funció avaluadora que exerceix permet obtenir informes de l’activitat de les organitzacions i empreses que participen en la campanya que es desenvolupa anualment. Els resultats d’aquests informes passen a formar part d’un catàleg que conforma la base del Mercat Social català. D’aquesta manera, el Balanç Social serveix com a mesura de control del funcionament intern de les entitats que treballen orientades cap a una activitat econòmica democràtica, socialment inclusiva i sostenible.

Així, les 58 entitats de Barcelona + Sostenible que han presentat enguany el seu balanç social –en total ho han fet 125- tenen l’oportunitat de treballar per apropar-se a un tipus d’economia social i solidària i participar en una xarxa d’organitzacions compromeses amb la voluntat d’avançar cap a la sostenibilitat socioambiental. Per la seva profunditat i grau d’implementació, podem considerar-lo un instrument per aconseguir l’excel·lència en economia social i solidària i, per extensió, l’excel·lència en sostenibilitat.

El Balanç Social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

El BS també delimita l’accés a l’espai econòmic de l’ESS i el Mercat Social, amb l’objectiu de promoure un desenvolupament sostenible i inclusiu. Així, està molt lligat als Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment amb 6 d’aquests:

En primer lloc, pel que fa a l’objectiu 5 sobre la igualtat de gènere, el Balanç Social posa l’accent en la bretxa salarial entre homes i dones o en la presència paritària de dones en càrrecs de lideratge executiu i polític. També té relació amb l’objectiu 7, la meta del qual és l’energia assequible i no contaminant. L’objectiu 8, que es refereix al treball decent i el creixement econòmic, també es contempla al Balanç Social en qüestionar-se aspectes com la conciliació de la vida familiar, l’estabilitat i la precarietat laboral i la no discriminació per raó de gènere o origen. Pel que fa a l’objectiu 10, que treballa la reducció de les desigualtats, els indicadors del Balanç Social s’han centrat en la qüestió de la redistribució de la riquesa generada per a disminuir les desigualtats socials. També està relacionat amb el 12, que es refereix a la producció i el consum responsable en avaluar un procés productiu que amplia la seva mirada al vessant social i mediambiental, a més de la rendibilitat econòmica. Finalment, en relació a l’objectiu 13 sobre acció pel clima, el Balanç Social incorpora la possibilitat de monitorar les emissions directes de CO2 generades per l’empresa, i permet obtenir indicadors relatius a emissions per persona treballadora i per miler d’euros generat.

Així doncs, el Balanç Social està relacionat amb 6 dels 17 objectius marcats com a meta per a aconseguir un desenvolupament sostenible a escala mundial per les Nacions Unides.

+ INFO

L’any 2016 es va fer un estudi comparatiu entre el Balanç Social i el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Consulta'l aquí