Finalitza el procés de coprodució de la Declaració d'Emergència Climàtica

Butlletí: 

El passat 28 de novembre es va celebrar l’última de les 4 sessions de debat  que han tractat diversos àmbits estratègics per fer front a la crisi climàtica. Més de 200 organitzacions han fet aportacions que, juntament amb les recollides a la plataforma Decidim, serviran de base per a la declaració d’emergència climàtica que es presentarà el mes de gener.

Barcelona ja ha fet els primers passos per situar l’emergència climàtica al centre dels interessos de la ciutat. Amb l’objectiu de generar un marc de treball que comprometi l’Ajuntament i la resta d’agents implicats per fer front a la crisi climàtica, el mes de juliol passat es va presentar la Taula per l’Emergència Climàtica. Mantenint l’esperit de participació i compromís col·lectiu amb el que es va elaborar el Pla Clima, aquest grup de treball del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat ha posat a debat 15 temes clau, en quatre sessions diferents, per aportar solucions en àmbits estratègics per la lluita contra el canvi climàtic.

Les sessions s’han realitzat entre el 3 d’octubre i el 28 de novembre i hi han participat prop de 570 persones, que, en diversos tallers participatius dividits per temàtiques, han pogut fer les seves aportacions en relació a les energies renovables, el litoral, la sobirania alimentària, la qualitat de vida de les persones, la mobilitat, la justícia climàtica i l’economia circular, entre d’altres. En l’última sessió, celebrada el 28 de novembre, es van tractar 3 temes més, que s’havien trobat a faltar al llarg de les sessions: fiscalitat, mobilitat interurbana i port i aeroport. Un cop presentada la declaració, la Taula esdevindrà un espai de seguiment i avaluació, a través del qual l’Ajuntament rendirà comptes dels avenços i l’acompliment dels compromisos adquirits.

Encara es poden fer aportacions a través de la plataforma Decidim.