Segon concurs de cobertes verdes

Butlletí: 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, convoca el Segon Concurs de Cobertes Verdes, una iniciativa que promou la implantació de nous terrats verds a la ciutat. 

El concurs es va iniciar el 3 de març i contemplava un termini de 3 mesos per a la presentació de propostes. D’acord amb el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, de declaració d'estat d'alarma, el termini de presentació de propostes pel concurs va quedar aturat i es reprendrà en el moment en què aquesta situació, o les seves pròrrogues corresponents, acabin.​

 Les primeres 50 propostes preseleccionades tindran una subvenció de fins a 1.500 euros en concepte de despeses tècniques per a l'elaboració dels treballs tècnics previs. Entre aquestes propostes s’escolliran deu projectes guanyadors que rebran una subvenció d'un 75% del valor del conjunt d'actuacions i d’estudis tècnics necessaris i fins a un límit de 100.000 euros per a cada coberta verda. A diferència del concurs anterior, també hi haurà deu accèssits que disposaran d'una subvenció de fins a 1.500 euros per les despeses tècniques de la fase concurs, amb la finalitat de facilitar a algunes comunitats l'oportunitat de poder-hi participar. Es podran presentar a la convocatòria edificis d’habitatges de titularitat privada, ja que l’objectiu és que la coberta suposi un benefici de caràcter col·lectiu o social per als residents. En queden excloses les cobertes la finalitat de les quals sigui dur-hi a terme activitats que generin beneficis econòmics.

+ INFO

Per veure els projectes guanyadors del Primer Concurs de Cobertes Verdes, consulteu aquest enllaç.

 

2n Concurs de Cobertes Verdes

 


D'on ve el concurs de cobertes verdes?


El juny del 2017 es va impulsar el primer concurs “Cobertes verdes” i hi van participar 5 entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible. Un total de 45 projectes es van presentar i van disposar de 60 dies per elaborar una proposta tècnica que serviria per avaluar-ne la viabilitat i la idoneïtat i seleccionar els projectes guanyadors. Durant aquesta fase l’Ajuntament va oferir un suport financer de fins a 1.500 € als pre-seleccionats per a treballs tècnics per a la implementació de la coberta. Finalment es van escollir 10 propostes guanyadores que van rebre una subvenció del 75% del cost de les obres i estudis tècnics necessaris, fins a un límit de 100.000 €.

> Veure els projectes guanyadors 

“Cobertes mosaic”, un projecte del Compromís Barcelona pel Clima

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, va impulsar el concurs “Cobertes verdes” l’any 2017 amb el suport del grup de treball “Cobertes mosaic” format per organitzacions membres de la xarxa Barcelona + Sostenible dins el marc del Compromís de Barcelona pel Clima.

Un any després, gràcies a les Subvencions pel Clima es van tirar endavant 11 “Projectes pel Clima”. Algunes de les persones integrants del grup “Cobertes Mosaic” van iniciar “Barreres i oportunitats de les cobertes mosaic”, un projecte a través del qual han realitzat una anàlisi sobre les barreres i oportunitats apuntades pels agents involucrats en el concurs de cobertes verdes.

> Document final "Barreres i oportunitats de les cobertes mosaic"
> Document resum "Barreres i oportunitats de les cobertes mosaic"​
> Manifest