Notable descens de la contaminació a causa del confinament

La limitació en la circulació i la consegüent reducció del trànsit durant les últimes setmanes ha provocat una millora molt considerable de la qualitat de l’aire a la ciutat. A més, la contaminació acústica, la quantitat de residus generats i el consum de llum, aigua i gas també han disminuït.

La ciutat de Barcelona, així com totes les poblacions del país, es troba en una situació excepcional a causa de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. Després de més de sis setmanes de confinament obligatori, les xifres que reflecteixen la contaminació atmosfèrica a la ciutat demostren que les emissions de gasos contaminants s’han reduït enormement.   

Un dels indicadors més útils per a calcular la contaminació atmosfèrica és el diòxid de nitrogen (NO2). La Generalitat de Catalunya ha aportat dades en aquest assumpte i afirma que, des que es va iniciar l’estat d’alarma i fins al final del març, els nivells de NO2 s’han reduït més d’un 60% a Barcelona; i en alguna cabina de control atmosfèric s’ha arribat a recollir una disminució del 90% d’aquest contaminant respecte la mitjana del mes de març en els últims 5 anys. 

El diòxid de nitrogen és un dels principals gasos contaminants que respirem diàriament a la ciutat, el 80% del qual és generat pels vehicles de motor. Concretament, s’emet a través del tub d’escapament dels automòbils i és altament nociu per a la salut, ja que afecta el sistema respiratori. Els infants i les persones asmàtiques són els col·lectius més afectats per aquest gas contaminant. L’Agencia Europea del Medi Ambient (AEMA) va estimar que l'NO2 va causar 7.700 morts prematures durant el 2016 (últim any amb dades disponibles) a l’Estat Espanyol. 

Una altra forma de calcular la contaminació atmosfèrica és a través de la quantitat de partícules en suspensió. Des de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament es fa regularment aquest càlcul; vegem una comparació entre la mitjana d’aquest passat dilluns 27 d’abril, la de l’1 de març, quan encara no ens trobàvem en l’estat d’alarma, i la del dia 18 de desembre del 2019 (per ordre):  

Així doncs, la tendència de les últimes setmanes ha estat la mateixa que veiem en la primera imatge: els resultats són, pràcticament sempre i en tots els districtes, considerats “bons”; mentre que abans, els resultats solien ser molt més negatius i es movien entre el “molt dolent” i el “dolent”, tot i que depenia molt de les franges horàries.  

L’aturada del trànsit i de l’oci nocturn també ha tingut un efecte immediat i directe en la reducció de la contaminació acústica. Segons les dades de la xarxa de sonòmetres de l’Ajuntament, als carrers de trànsit intens i mitjà el soroll ha disminuït entre 5,4 i 7 decibels durant les últimes setmanes. Als carrers amb trànsit viari baix, la reducció és de 8,4 decibels. En algunes places molt concorregudes en condicions normals, hi ha ara nivells per sota de 45 decibels a les nits. 

També s’ha reduït de manera dràstica la quantitat de residus generats. Segons l’AMB, a Barcelona estem ara per sota d’un quilogram per habitant i dia, xifra que estaria a prop del que es generava als anys 80. La caiguda general és de més del 30%, amb una alta reducció (entre un 60% i un 80%) del paper, cartró i vidre, sobretot i com és lògic, del circuit comercial. També s’aprecia un descens al voltant del 25% de la fracció resta, i d’un 35% de la matèria orgànica.  

Finalment i segons l’Agència de l’Energia de Barcelona, a partir de les dades de les companyies, el consum d’electricitat s’ha reduït entre un 12,7% i un 15,7%. També es consumeix entre un 5,5% i un 7% menys de gas natural. Pel que fa al consum d’aigua, s’ha reduït un 39% en el sector comercial i un 16% en sectors industrials; però, com era d’esperar, ha augmentat un 7% en el consum domèstic. 

> Més informació: 

Eines per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)  

Notícia del diari Ara  

Notícia de La Fàbrica del Sol