Publicat l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2019

Butlletí: 

Es tracta d’un recull exhaustiu de dades estadístiques sobre les persones, la ciutat i la seva activitat que es posen al servei de la ciutadania per conèixer i analitzar un gran nombre d’aspectes de la realitat barcelonina.

Aquest mes de juny el Servei de Documentació d’Educació Ambientl (SDEA) ens recomana aquesta publicació disponible en línia:


* Anuari 'Estat de la ciutat 2019' / Oficina Municipal de Dades

> Enllaç de descàrrega 
> Enllaç de consulta en línia  

La informació estadística d’aquesta publicació prové d’una gran diversitat de fonts d’informació tant internes com externes de l’Ajuntament. A través dels seus 21 capítols, l’Anuari Estadístic reflecteix el ritme i dinamisme de Barcelona, amb indicadors d’alt valor documental en àmbits com clima i medi ambient, demografia i població, sanitat i salut pública, benestar social, activitat econòmica, edificis i habitatges o transports i circulació, per citar-ne alguns. 

A més, També s'ha publicat el següent informe de l'Oficina Municipal de Dades sobre aspectes socials i econòmics, els ambientals però, no estan inclosos.  

*   Barcelona 2019: presentació de Barcelona / Oficina Municipal de Dades 

> Enllaç de descàrrega