La reactivació en clau ecològica protagonitza el Plenari del Consell

Butlletí: 

El passat 16 de juliol el Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat va aprovar el manifest “Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa”. També es va presentar la proposta del Pla Estratègic de Cultura de Sostenibilitat i Acció Climàtica de Barcelona i la presentació pública de l’Informe de seguiment de la Declaració d’Emergència Climàtica.

Per primera vegada des de la seva creació l’any 1998 i adaptant-se a les circumstàncies actuals, la sessió plenària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat es va celebrar en format telemàtic. L’acte va ser presidit pel regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia.

En una de les intervencions inicials de la sessió, Helena Barracó, cap del Departament d’Educació Ambiental de l’Ajuntament, va presentar la recent proposta de desenvolupament del Pla Estratègic de Cultura de Sostenibilitat i Acció Climàtica de Barcelona 2020-2030. Va destacar el concepte de cultura de la sostenibilitat com “el conjunt de coneixements, valors i pràctiques que la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar les problemàtiques socioambientals, defensant els drets bàsics de les persones dins els límits ecològics del nostre planeta”. Barracó va exposar la necessitat de la participació activa i la implicació del Consell en l’elaboració d’aquest Pla. Per començar el desenvolupament del Pla s’ha fet una diagnosi, i, a partir del mes de setembre, es vol definir l’estratègia engegant un procés participatiu. Alguns dels propòsits de partida són que els programes de cultura de la sostenibilitat impulsats per l’Ajuntament arribin a un públic més ampli i divers, a més de sumar altres agents i iniciatives i ampliar el treball territorial. Com és requerit en tots els processos participatius, es crearà una comissió de seguiment que vetllarà per la qualitat de la participació. Tres organitzacions del Consell ja es van mostrar interessades a formar-ne part.

A continuació i coincidint amb els sis mesos des de la Declaració d’Emergència Climàtica, Eloi Badia va fer referència a l’Informe de seguiment de la declaració, que es presentava públicament aquell mateix dia després del Plenari: “l’objectiu és fer dos informes l’any per fer el seguiment de la declaració i de les mesures, però també aprofitar actualitzacions de les noves projeccions en matèria de canvi climàtic, aportar monogràfics, estudis que analitzen diferents elements, etc." Irma Ventayol, coordinadora d’aquest informe i del Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona, va ressaltar la relació amb la COVID-19 i les reflexions que se’n desprenen: “aquests dies hem vist publicats articles de l’OMS o del Servei Meteorològic Mundial valorant el canvi climàtic com una crisi pitjor que la sanitària”. L’informe elaborat inclou un article del Pep Canadell, científic de l’IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change amb dades de la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle derivada de la crisi, calculades en 290.840 tones de CO2 equivalent, una xifra que representa aproximadament la reducció anual que s’hauria de fer d’ara fins al 2030 per aconseguir els objectius de l’emergència climàtica proposats. Gràcies a les projeccions d’un projecte europeu, s’estima que d’aquí a finals de segle la temperatura mitjana a Barcelona pot augmentar 2,2 ºC, però en el pitjor dels escenaris i, aquest increment podria arribar a 8,5 ºC a l’estiu. Les onades de calor que actualment duren uns 5 dies poden arribar a durar 42 dies. Aquestes són algunes de les impactants dades que va compartir Irma Ventayol. Per acabar la seva intervenció, va apuntar l’estreta relació entre la pobresa energètica, la salut i la mortalitat i com aquesta afecta col·lectius vulnerables, com les dones.

> Podeu donar un cop d’ull a la sessió de presentació de l’informe:

Presentació de l'informe de seguiment de la Declaració d'Emergència Climàtica

Un dels temes principals de la sessió va ser l’aprovació formal, per consens del Plenari, de la declaració del Dia Mundial del Medi Ambient "Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa. La declaració es va desenvolupar a partir d’una proposta d’Eco-union a la Comissió Permanent del Consell, per alertar sobre els riscos de retrocés en els compromisos socioambientals en la sortida de la crisi de la COVID-19. El vicepresident del Consell Lluís Sala va posar en valor el procés de treball dut a terme per redactar la declaració de manera col·laborativa. La declaració exposa riscos i oportunitats identificades arran de la crisi sanitària. Explicita compromisos del Consell, demandes a l’Ajuntament i fa una crida a l’acció a les organitzacions de la xarxa Barcelona + Sostenible.  

Per desplegar els continguts de la declaració, el Plenari del Consell va apuntar diverses línies de treball: incloure el seguiment de la sortida de la crisi com un punt a tractar de manera continuada a les sessions del Consell; compartir en un espai dinàmic i col·laboratiu les accions que estan duent a terme les entitats de la xarxa B+S i connectar-se amb altres moviments que ja hi estan treballant a escala supramunicipal. 

Us encoratgem a fer-vos vostra la declaració del Dia Mundial del Medi Ambient “Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa” i a compartir-la amb el vostre col·lectiu:


   

 

> Article "Els efectes de la Covid-19 en l'àmbit de l'emergència climàtica" Ajuntament de Barcelona"
> Informe de seguiment de la Declaració d'Emergència Climàtica