L’entrevista: Dothegap

Butlletí: 

“Cal viatjar amb un propòsit i respectar l'entorn. Gaudir de l’organització del viatge, entendre on anem, què ens emportarem de l’experiència i quina petjada deixarà la nostra visita és imprescindible”, Mercedes Martínez, fundadora i CEO de Dothegap.

A què es dedica la vostra organització?  

¿Qué es dothegap? Descubre un punto de encuentro de experiencias de intercambio

Dothegap.com és la plataforma que transforma l'intercanvi cultural en una activitat habitual i inclusiva. Creem comunitat i xarxa de contactes per a garantir una immersió real en una altra cultura; tot, a mínim cost. Som una  startup tecnològica llançada a Barcelona que té difusió a escala internacional. Escalable, d'impacte social i liderada per una dona amb experiència en assumptes digitals i de viatges. Un intercanvi que va molt més enllà de l'aprenentatge d'una llengua: potencia qualitats com el respecte i tolerància per tota mena de realitats, fonamental per a viure en una societat plural i diversa com la nostra. És responsabilitat de tothom potenciar l'educació informal, la que promou l'aprenentatge a través de l'experiència, perquè ja sabem que “allò `que s'aprèn a través de l'experiència mai s'oblida”.  

A quin públic es dirigeix la vostra proposta? Quines són les possibilitats d'intercanvi que els oferiu?

Tenim definits cinc targets: Centre de Formació o Club d'esports (el professorat o persona entrenadora organitza l'intercanvi per a un grup), famílies, Aupair i professional (s'organitza a escala particular). Dothegap.com ofereix l'oportunitat de pertànyer a la comunitat que té un objectiu comú: “viure tota mena d'experiències cross-culturals”.

A més, registrar-se i llançar una proposta d'intercanvi és gratis! Validem i donem visibilitat a totes les persones usuàries de la nostra plataforma. Oferim contingut de suport per a preparar el viatge i realitzem una gran feina divulgativa a través del nostre blog. Tot l'equip de Dothegap treballa per a aconseguir crear un entorn segur i dinàmic amb l'objectiu d’“obrir l'intercanvi cultural”. 
 
Quins són els valors principals de la vostra organització?

Des de Dothegap promovem els Objectius de Desenvolupament Sostenibles número 4 “una educació equitativa i igualitària” i número 10 “amb igualtat d'oportunitats”. Hem d'aconseguir una millor educació per a assolir una societat més sana. Considerem que no podem continuar contemplant les activitats d'intercanvi cultural com a activitats poc inclusives, ja que solen ser excessivament cares. A més, l’enfocament se sol centrar només en l'aprenentatge de la llengua del lloc de destinació. Des de Dothegap considerem que cal democratitzar l’accés als intercanvis i diversificar les activitats que s’hi desenvolupen.  

 


Incorporeu algun tipus de formació per a promoure tots aquests valors durant l'intercanvi? 

Aquesta opció està contemplada i ens agradaria estar acompanyats de persones expertes, quan la duguem a terme. De moment, el nostre esforç se centra a realitzar una tasca divulgativa. A través del nostre blog, parlem sobre què és l'educació formal, no formal i informal, sobre què pot aportar un intercanvi, com desenvolupa la nostra imaginació, com ens pot ajudar a eliminar prejudicis i estereotips, etc. També oferim consells i instruccions sobre com organitzar un intercanvi a escala privada i publiquem entrevistes a les persones usuàries de la plataforma per tal que tothom pugui conèixer com treballem. 

 
Quina és la importància de promoure un model de turisme sostenible?

Nosaltres promovem un turisme responsable i sostenible. No és el mateix fer un viatge com a turista que viatjar amb l'objectiu de viure una immersió real en una altra cultura, amb la companyia d’una persona amfitriona, responsable de mostrar-te la cultura, les tradicions i el respecte pel seu entorn.

Considerem que un model de turisme ridículament barat i ràpid, un viatge sense planificar i sense sentit no aporta beneficis, ni pel viatger ni per a l’entorn. És més, considerem que aquest model genera un impacte negatiu. Cal viatjar amb un propòsit i ser molt respectuós amb l'entorn. Gaudir de l’organització del viatge, entendre on anem, què ens emportarem de l’experiència i quina petjada deixarà la nostra visita és imprescindible.
 
 
Per què és rellevant la presència de “Dothegap” a la ciutat de Barcelona? 

Dothegap és una plataforma llançada a escala internacional, de manera que podria estar situada en qualsevol ciutat. Però ens satisfà en gran manera haver-la llançat a Barcelona, perquè hem pogut aprofitar els recursos que ofereix la ciutat per a l'emprenedoria. Hem participat en alguns programes de Barcelona Activa i Acció. Ens hem trobat amb grans professionals que ens han acompanyat des de la idea inicial fins a convertir-nos en un negoci.  

D'altra banda, per Barcelona és interessant ser reconeguda com a ciutat que promou el llançament de projectes d'impacte social com el nostre. 
 
Quan i com vau conèixer la xarxa Barcelona + Sostenible (B+S)? Què us va dur a voler formar-ne part? 

Vam conèixer Barcelona + Sostenible a través d'alguns programes de l'Ajuntament i ens va semblar molt interessant incorporar nostra startup a un entorn en el qual es treballen compromisos que nosaltres promovem. 

 
Podries proposar una acció de millora en el present per a arribar a un futur més sostenible? 

Promoure un turisme responsable, d'immersió real en una altra cultura, amb més interacció amb les persones del lloc que visitem. Hem banalitzat tant els viatges que no els preparem, no els gaudim i, amb prou feines, en tenim records. És com si, simplement, volguéssim posar xinxetes en un mapa per destacar totes les destinacions aconseguides. Un viatge comença per investigar on anem, què ens agradaria descobrir, com interactuarem. Creiem que les experiències que més es recorden són les que tenen a veure amb la interacció amb les persones locals. Hem de donar valor al concepte de viatjar i evitar el turisme de masses i sense sentit. 
 
Què és el que més t'enorgulleix de la teva feina? 

Els nostres compromisos, il·lusió, perseverança i tot el que aprenem com a equip. Hem aconseguit un entorn laboral que ens fa gaudir molt del nostre treball.