Sessió plenària del Consell: balanç del 2020 i nous reptes per al 2021

Butlletí: 

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat celebra un plenari en què es destaquen accions significatives de l’any passat d’aquest òrgan i de la Xarxa B+S i es planteja el pla de treball tenint present que el 2021 es renovarà el Consell.

Amb un 2020 marcat per la crisi sanitària, a la sessió plenària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat es van reconèixer els esforços dedicats, a seguir estenent la cultura de sostenibilitat. La declaració “Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa“ elaborada pel Consell i presentada el Dia Mundial del Medi Ambient, l’orientació de l’activitat de les organitzacions de Xarxa B+S a la resiliència i adaptació, els projectes per fer front a l’emergència climàtica i l’inici de la celebració dels 20 anys d’Escoles + Sostenibles són algunes de les iniciatives que es van posar en relleu.

La sessió es va celebrar el passat 27 de gener, en format virtual, i va ser presidida per Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona. Badia va fer un breu repàs de l’any i va posar l’accent en l’adaptació de l’acció municipal a les circumstàncies sanitàries. Projectes ja iniciats com “Obrim els carrers” o “Protegim les escoles” han adquirit un valor més gran. També recordava que s’han avaluat els canvis en els indicadors ambientals a conseqüència de la crisi sanitària. Amb aquestes dades i l’experiència viscuda, es fa evident la magnitud del canvi necessari per fer front a la crisi ambiental: “El repte que hem d’abordar té la mateixa magnitud que el de la Covid o bé superior: el repte de reduir la petjada ecològica de Barcelona“. En aquesta transició ecològica, va celebrar que les polítiques europees i els fons per a la reactivació estiguin adoptant criteris de sostenibilitat. 

Durant la sessió també es va fer una pinzellada de la intensa activitat de l’any del Consell i de la Xarxa B+S, que ja ha arribat gairebé a assolir les 1.600 organitzacions membres. Es va fer esment a  les iniciatives de resiliència i solidaritat de les organitzacions de la Xarxa, la publicació del Catàleg de Recursos i Serveis de B+S, així com als projectes desenvolupats a través de les subvencions pel clima, el projecte de refugis climàtics a les escoles i el Manifest del Verd i la Biodiversitat de Barcelona.

Una petita representació de les organitzacions i els centres educatius de la Xarxa també va tenir un espai d’intervenció al Plenari: es van presentar quatre projectes per il·lustrar les línies de treball del Consell. Amb relació a la reactivació ecològica, social i econòmica justa, en Jordi Garcia de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) va explicar el Pla d’Acció de l'Economia Social i Solidària davant la crisi. La seva proposta vol impulsar un “Pacte de país per l’economia i per la vida”, és a dir, promoure el canvi a un model socioeconòmic més just i sostenible.

Pel que fa a l’emergència climàtica, Judith Seubas de la Cooperativa Tarpuna va exemplificar els projectes de les subvencions pel clima liderats per organitzacions de B+S. Va explicar l’Espai d’Intercanvi de la Barceloneta, Barcelona Recircula i la Biblioteca de les coses. El projecte “Refugis climàtics a les escoles” ha estat un dels de més envergadura del 2020 pel que fa a les intervencions a les escoles.

L’Escola Font d’en Fargas és un dels centres que hi ha participat, i Celia Gispert, cap d’estudis de l’escola, va explicar la transformació i renaturalització dels espais exteriors del centre gràcies a aquest projecte. També va compartir  la seva trajectòria com a escola de natura i la va emmarcar en els 20 anys d’Escoles + Sostenibles.

En el marc de Barcelona com a Capital de l’Alimentació Sostenible 2021, Adela Martínez, de l’entitat Huertos in the Sky, va presentar “Replantem”, una nova associació impulsada per 26 entitats que vol ser un espai de trobada i de col·laboració per difondre l’agricultura urbana i empoderar la ciutadania en la sobirania alimentària.

En aquesta línia i en referència al Pla de treball del Consell per al 2021, el vicepresident del Consell Lluís Sala va fer èmfasi en la necessària implicació de la xarxa Barcelona + Sostenible en l’àmbit de l'alimentació sostenible. També va mencionar i animar a la participació en el procés de renovació del Consell, que enguany renovarà tota la seva composició a través d’un procés electiu a tots els sectors que en formen part. Sala va recordar el compromís del Consell d’integrar en tota l’activitat la sortida de la crisi sanitària actual en clau de sostenibilitat.

La sessió va concloure amb un treball en grups per valorar l’activitat del Consell a partir de l'experiència de les persones i entitats participants i recollir propostes de millora de cara a la renovació del Consell i a potenciar la relació d’aquest amb la xarxa Barcelona + Sostenible.