A Barcelona, l’autoconsum és més a prop que mai

Dijous, 20 gener, 2022
Butlletí: 

Com podeu generar la vostra pròpia energia? L’Ajuntament posa a l’abast de ciutadania i organitzacions el “Servei d’informació a l’autoconsum”, un espai on consultar i resoldre qüestions sobre l’energia solar i la generació fotovoltaica.

Els edificis d'habitatges són uns dels principals consumidors d'energia de la ciutat. Actualment existeix l’opció de convertir els habitatges en petites centrals generadores d'energia neta i que ajuden a compensar-ne el consum. Es poden fer servir els terrats per  generar energies renovables de diverses maneres:    

> Energia solar fotovoltaica: permet generar electricitat a partir de la llum solar. L’electricitat generada es pot abocar a la xarxa elèctrica o bé autoconsumir-se instantàniament per rebaixar el consum d’energia de la xarxa convencional.
> L’energia solar tèrmica: consisteix a aprofitar l’energia procedent del sol per escalfar aigua calenta sanitària.  
> La minieòlica: aprofita l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica. Es genera a partir del moviment dels aerogeneradors per efecte del vent. 
 

Servei d’informació a l’autoconsum  

Per poder incrementar l’ús d’energia renovable cal involucrar tots els sectors presents a la ciutat i, en aquest sentit, el sector residencial té un pes vital i unes particularitats molt específiques. És per això que Barcelona posa a disposició de la ciutadania, empreses i qualsevol persona o entitat interessada un servei d’informació i acompanyament, un espai on consultar i resoldre, de primera mà, dubtes i qüestions sobre l’energia solar i una possible nova instal·lació de generació fotovoltaica. Contactant amb autoconsum@bcn.cat  podreu resoldre dubtes, conèixer el potencial de la vostra coberta i fins i tot establir una trobada amb personal tècnic i expert en la matèria. A més, també teniu a la vostra disposició una Guia pràctica d’instal·lacions d’autoconsum, on podreu resoldre dubtes que us pugueu plantejar si voleu instal·lar sistemes d’autogeneració d’energia al vostre edifici.  

 + INFO

 

Suport material, econòmic i tècnic de la Diputació de Barcelona 

A més, per tal de facilitar el pas cap a les energies renovables, la Diputació de Barcelona també ha posat a disposició dels ens locals un conjunt de recursos centrats en la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica en les instal·lacions municipals, la millora de la recollida de residus i l'economia circular, l’eficiència en l’abastament de l’aigua, la gestió del verd urbà i la promoció de les energies renovables, entre d'altres. 

És per això que enguany, des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat han reforçat aquest compromís i ofereixen vuit recursos de suport tècnic, dos de suport econòmic, i un de suport material per continuar avançant cap a la transició energètica i l’adaptació al canvi climàtic. 

+ INFO