Barcelona obre el procés ciutadà de participació de l’Estratègia d’Alimentació Sostenible 2030

Dijous, 28 abril, 2022
Butlletí: 

La ciutat està desenvolupant una Estratègia d’Alimentació Sostenible amb horitzó 2030 per tenir un full de ruta compartit de les polítiques alimentàries urbanes, que servirà per transformar el sistema alimentari. El procés participatiu ciutadà estarà obert del 4 de maig al 12 de juny.

A Barcelona s’està elaborant la primera Estratègia d’Alimentació Sostenible (EASB2030) per fer que l’alimentació dinamitzi l’economia dels territoris, combati desigualtats i cuidi de la nostra salut i de la del planeta sense posar en perill les generacions futures. El procés d’elaboració de l’EASB2030 es va iniciar a finals de 2021 i durarà fins la tardor de 2022. Compta amb diversos espais per garantir la participació dels diferents agents:

  • Plenàries de ciutat: formades per unes 100 organitzacions de perfils diversos i que configuren el principal espai de debat i consens del procés, aporten valor, experiències i coneixements i prenen decisions en relació amb l’estratègia. S’han realitzat fins al moment dues sessions plenàries.
  • Trobades temàtiques: formades per organitzacions de perfils diversos per aprofundir en temàtiques i sectors que requereixin un espai ad hoc.
  • Procés participatiu amb la ciutadania: format pel conjunt de la ciutadania, aporta opinions i propostes sobre els aspectes consensuats prèviament.

Al maig de 2022 comencen 8 trobades temàtiques amb representants d’entitats diverses que treballen en l’àmbit de l’alimentació sostenible i, paral·lelament, també el procés participatiu ciutadà que estarà obert entre el 4 de maig i el 12 de juny a la plataforma Decidim

Les 8 trobades temàtiques tracten les potencials aliances entre pagesia i comerç de proximitat, el rol del sector de la gran distribució, les eines que es poden impulsar al sector educatiu, l’àmbit de la salut, les alertes i línies d’acció que cal impulsar per tal de garantir el dret a l’alimentació saludable, les accions per minimitzar les pèrdues i el malbaratament alimentari i els residus, l’àmbit cultural, gastronòmic i de la restauració, i les estratègies per impulsar l’alimentació ecològica.

Amb el procés participatiu ciutadà es vol contrastar el que s’ha treballat en el marc de les plenàries de ciutat amb el conjunt de la ciutadania. Per fer-ho, es realitzaran 6 sessions obertes amb entitats i ciutadania. 

Les estratègies alimentàries són processos col·lectius en els quals un conjunt d’agents imagina, visualitza i defineix la transformació del sistema alimentari a la seva ciutat. L’EASB2030 vol ser una estratègia de ciutat transformadora que ha de fixar una visió i uns grans objectius de ciutat compartits amb els agents més representatius de les administracions públiques, el sector privat, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions i els mitjans de comunicació, així com dels diversos sectors (salut, medi ambient, justícia social, cultura, economia) i fases de la cadena alimentària (del camp al plat), generant així un compromís de tots ells.