L’entrevista: Theseconnect

Dijous, 12 maig, 2022
Butlletí: 

“Les cobertes verdes purifiquen l’aire i ofereixen un aïllament tant tèrmic com acústic, i a més, poden incorporar accessoris com plaques solars i generar energia” Jorge Serra i Mercè Casanovas, responsables del projecte Theseconnect.

A què es dedica la vostra organització?

El projecte Theseconnect neix amb la intenció de donar una solució a tot el que són espais en desús en els diferents immobles des d'una perspectiva d'economia circular i de sostenibilitat. Donar una nova vida a totes aquelles zones on abans era totalment impensable socialitzar, tenir una reunió, treballar, poder anar a descansar...

Això ho fem a partir de combinar cobertes verdes amb unes estructures fabricades amb plàstic reciclat que tenen una aparença de fusta. Aquestes estructures tenen una alta durabilitat, no cal fer-ne manteniment i, com que són estructures modulars, permeten configurar diferents espais per diferents usos i combinar accessoris per acabar donant aquella funcionalitat que desitja l'usuari final.

Algun exemple concret?

Al centre comercial Màgic de Badalona, a les pistes de pàdel ens han deixat un espai on abans no hi havia res,. Hi vam instal·lar en 30 m² una estructura on hi ha una combinació de verd vegetal i una estructura que nosaltres anomenem "Espora", fabricada amb plàstic reciclat, i que compta amb una instal·lació elèctrica. Aquest seria un exemple de la conversió d'un espai que abans no s'utilitzava per res, i ara se li pot treure un profit, ja sigui per la gent que espera per jugar a pàdel, o per la mateixa gent que hi treballa, que té un lloc a l'aire lliure i habilitat per fer les seves tasques.

Què és l’"Espora"? Quina singularitat té aquesta estructura?

La singularitat de la nostra Espora, a diferència d'altres estructures, és que no perfora la capa d'impermeabilització del terra. Tota l'estructura va subjecta a unes "àncores" que a més serveixen perquè la gent pugui seure i crear diferents espais de conversa dins d'aquesta estructura.

L'altra característica principal és en l'àmbit de la sostenibilitat, ja que el plàstic que fem servir és un material reciclat que no es pot reutilitzar per fer ampolles o gots, sinó que és la fracció del plàstic que acabaria en un abocador. Amb aquest sistema es potencia l'economia circular transformant residus en objectes de mobilitat urbana. L'ús d'aquest plàstic reciclat, a més de sostenible, té també un impacte econòmic a escala de manteniment perquè no en necessita.

I una altra de les característiques principals també és la modularitat. Al final són mòduls que es poden configurar com es desitgi.

Quin percentatge de terrats de Barcelona s'aprofiten per fer cobertes verdes?

S'aprofiten molt pocs. Segons un estudi de l'Ajuntament de Barcelona es podrien aprofitar el 65% dels terrats per implantar sistemes de cobertes verdes. Però la realitat és que es fan molt pocs.

Per què se'n fan tan pocs?

En primer lloc, és una qüestió de conscienciació sobre els beneficis que aporta, no només per a cada edifici de manera singular, sinó també per la ciutat. Cadascuna d'aquestes petites cobertes serien petits pulmons de la ciutat. A més, la majoria d'edificis són comunitats residencials, i la presa de decisions és molt complexa.

A això cal afegir les dificultats que suposa l’aplicació dels ajuts de les administracions públics per aquest tipus de projectes, ja que la majoria de les comunitats no estan capacitades per avançar la inversió necessària fins a rebre un retorn incert en quantitat i temps.

Com creieu que contribueixen a lluitar contra el canvi climàtic?

Les cobertes verdes, el que fan és que aïllen els edificis. A més de fer bonic i de ser un verd que purifica l'aire i que també absorbeix pol·lució i gran part de les aigües pluvials alliberant els sistemes de clavegueram, també ofereixen un aïllament, tant tèrmic com acústic. És com un filtre de protecció de l'edifici. A part, també es creen nous hàbitats per insectes i ocells, i es poden incorporar accessoris com podrien ser plaques solars: a més d'estalviar, les cobertes verdes també poden generar energia.

A més de l'impacte ambiental, quin impacte té en la salut de les persones la presència de verd en els espais quotidians?

Cada metre quadrat de verd que posem en una coberta sintetitza 5 kg de CO2 a l’any, contribuint a la purificació de l’aire. Aquest és el benefici immediat que aporten aquestes cobertes, i com més grans, el benefici per la ciutat és més important. A tot això també cal sumar-hi com contribueix al benestar de la salut mental. Això s’ha fet molt palès durant la pandèmia. Tota la gent que estava tancada als pisos, hagués desitjat accedir a una zona verda dins el seu propi edifici una hora cada dia. Això aporta beneficis tant en l’àmbit mental individual com col·lectiu, fomentant la participació en un espai de trobada i socialització.

Quan i com vau conèixer B+S? Què us va fer participar-hi?

La vam conèixer a través d’un col·laborador que hi feia menció a la seva web, i després de navegar pels continguts i veure com s’enfoca la sostenibilitat de manera pràctica, les empreses que hi formen part, els diferents projectes, l'Ateneu de Fabricació... vam pensar "Aquí hem de ser-hi!". De fet, fa un parell de setmanes vam visitar la Fàbrica del Sol per fer la impressió en 3D de la maqueta d’aquest projecte.

Què és el que més t'enorgulleix de la teva feina?

Ser part del canvi i contribuir-hi amb el nostre granet de sorra.


Voleu que us entrevistem i sortir al butlletí de la Xarxa B+S?
Tan sols heu d'omplir aquest formulari i us contactarem per a concertar una entrevista. Animeu-vos a compartir la vostra tasca de sostenibilitat amb la resta de la Xarxa!